Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások – 3.

A PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja 2017. szeptember 13-15. között immár harmadik konferenciáját szervezi Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások témakörben.

Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány bizonyos aldiszciplínáiban is kedvelt kutatási téma.

Ugyanakkor a magyar értelmiségtörténet kutatása nem fejlődött önálló tudományággá, s leginkább tematikus részkutatásokban merült fel a különböző karriermodellek tisztázásának igénye. Az ezzel összefüggésben álló kapcsolatépítési stratégiák a hálózatkutatáson belül tematizálódtak, az írói csoportosulások kutatásában is új megközelítésmódot eredményezve.

Jelen konferencia ezt a kettős hiányt szeretné pótolni nemcsak új források és forrástípusok feltárása, hanem a jelzett problémákat tematikusan megjelenítő irodalmi művek értelmezése által is. Reprezentáció fogalma alatt elsődlegesen ez utóbbit, a felvetett kérdéskör irodalmi művekben való megjelenítését érti, de nem zárja ki a képviselet-elv irodalomszociológiai, kultúrkritikai attitűdjeinek tárgyalhatóságát sem. A kérdés társadalmi aktualitása nyilvánvaló: az értelmiségi karrierépítés modelljei éppen az elmúlt évtizedben változtak sokat egy olyan, a kulturális közvetítés programjait felvállaló réteg megjelenésével, mely „ügynökként menedzseli” az írók, kutatók, értelmiségiek pályáját.

Konferenciánk az értelmiség fogalmát természetesen tágan kezeli: ideérti mindazokat, akik történetiségében az olvasás és írás kulturális gyakorlataiból éltek meg, illetve társadalmi kapcsolataik ezen gyakorlatoknak köszönhetően szerveződtek.

A konferencia programja letölthető itt:Konferenciaprogram (tervezet)

Az előző két konferencia tanulmányait tartalmazó kötetek elérhetőek itt:

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 1.

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A konferencia titkárai:

Dr. Boka László, egyetemi docens

Dr. Biró Annamária, egyetemi adjunktus