Bartha Krisztina, Dr.

bartha krisztinaGeburtsort: Grosswardein

Studium:

  • Promotionsordnung: 2009 – Promotionsprogramm Angewandte Linguistik, Eötvös Lorand Universität, Budapest
  • Masterstudium: 2007-2008 Studienprogramm Linguistik Antropologie, Babes-Bolyai Universität, Klausenburg
  • Universitätsstudium: 2003-2008, Fachrichtung Psychologie, Babes-Bolyai Universität, Klausenburg
  • Universitätsstudium: 2003-2007, Fachrichtung Hungarologie und Englisch, Babes-Bolyai Universität, Klausenburg
  • Gymnasium: Iosif Vulcan Gymnasium, Grosswardein

Forschungsschwerpunkte: Psycholinguistik, Soziolinguistik

Lehre:

  • Ungarische Linguistik I. (I. Sem.), Ungarische Linguistik II. (II. Sem.), Ungarische Linguistik III. (III. Sem.), Einführung in die Sprachwissenschaft (I. Sem.), Ungarische Ortographie (I. Sem.), Kommunikation (I. Sem.)

Kontakt:

  • e-mail: barthakrisztina@partium.ro

Publikationen

Bartha Krisztina: A beszédfeldolgozás jellemzői magyar domináns kétnyelvű gyermekeknél. In: Beszédkutatás 2013.

Bartha Krisztina − Tóthné Szűcs Éva: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai. In Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (szerk.): Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás, I. kötet – Tom I, Kontakty polsko-węgierskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne, ProDruk, Poznań, 2012, 210−223.

Bartha Krisztina: Nagyváradi középiskolások olvasási szokásai. In Anyanyelv-pedagógia, Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak, www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2011/3. HU ISSN 2060-0623.

Bartha Krisztina – Katona Hajnal Tünde: Kolozsvári és nagyváradi X. osztályos szakiskolások identitása és nyelvi attitűdje. In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2009, Marineasa Kiadó, Temesvár.

Bartha Krisztina: Nagyváradi középiskolások olvasási szokásai. In Anyanyelv-pedagógia, Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak, www.anyanyelv-pedagogia.hu, 2011/3. HU ISSN 2060-0623.

Bartha Krisztina – Fóris-Ferenczi Rita: Text comprehension – learning styles – school performance. In: Acta Didactica Napocensia, Volume 2, Number 4, pages 1-16, 2009. ISSN 2065-1430.

Bartha Krisztina: A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál. In: Romániai Magyar Évkönyv 2007-2008396-417. ISBN 978 – 973 – 749 – 507 – 5, Szórvány Alapítvány - Marineasa Kiadó, Temesvár, 2008.

Bartha Krisztina: Csernicskó István (szerk.): Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, In Magyartanítás: módszertani folyóirat, 52. évf. 2. sz./2011., 37-39.

Bartha Krisztina: Borbély Anna - Vanconé Kremmer Ildikó – Hattyár Helga: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. In Magyartanítás: módszertani folyóirat, 51. évf. 3. sz./2010., 31-32. ISSN 0464-4999.

Vorträge an wissenschaftlichen Tagungen

2013. július 5−6., Nagyvárad – A nyelv közösségi perspektívája, a Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének konferenciája. Cím: Mondat- és szövegértési vizsgálatok  kétnyelvű környezetben

2013. március 26−28., Budapest - XXIII. MANYE, Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák, Cím: Szülői attitűdök a tanítási nyelv kiválasztásában kétnyelvű környezetben.

2011. augusztus 22‒27., Kolozsvár ‒ Nyelv és kultúra, 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Doktorjelöltek Szimpóziumán, Az előadás címe: Megváltozott olvasási szokások és ezek jelentősége az anyanyelvi nevelésbe.

2011. március 25., Poznan ‒ Magyar-lengyel kapcsolatok kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás, Tudományos ülésszak és hungarológiai műhely, Az előadás címe: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai,társszerző: Tóthné dr. Szűcs Éva.

2010. augusztus 26–27., Kolozsvár – Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága. A előadás címe: Kultúrák határán. Vizsgálatok a X. osztályosok identitásának és nyelvi attitűdjeinek mentén, társzerző:Katona Hajnal-Tünde BBTE BTK.

2008 – I. díj a XI. Erdélyi Tudományos Diákköri konferencián bemutatott dolgozatért, melynek címe: A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál

2007 – részvétel a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri konferencián, Debrecenben az Olvasási szokások a középiskolák XI-XII. osztályában.