A nyelv közösségi perspektívája 2015

Tudományos konferencia a PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék szervezésében

Szeptember 10–11. közt folytatódik a két éve elkezdett Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írói csoportosulások című irodalmi konferencia, mely első alkalommal 2013-ban került nagy sikerrel megrendezésre, s a szervezők szándékainak megfelelően a teljes magyar nyelvterület irodalomtudósait kívánta megszólítani az adott, hézagpótlónak számító tematikákban. Az első konferencia anyaga időközben az MTA Irodalomtudományi Intézetével közös kiadásban napvilágot is látott (szerk. Boka László - Biró Annamária, Nagyvárad-Bp., 2014), e kötetnek a bemutatóját is most tartják majd, a konferencia idején. Az ülésszak szervezői kétévente továbbra is Nagyváradon kívánják a témában érdekelt kutatókat közös gondolkodásra, eszmecserére és vitára összehívni.

Szintén a tanszék szervezésében kerül megrendezésre A nyelv közösségi perspektívája című nyelvészeti konferencia az irodalmi konferencia időpontjával egyidőben. Rendezvényünk annak az igénynek tesz eleget, hogy a nyelvvel kapcsolatos jelenségeket a társadalomban betöltött szerepe által vizsgáljuk, figyelembe véve az egyéni nyelvhasználót is. Az előadások – hasonlóan a 2013-as konferencia tematikájához - olyan alkalmazott nyelvészeti témákat érintenek, amelyek nemcsak a szakemberek, hanem az anyanyelvi kérdésekre nyitott érdeklődők figyelmét is felkelthetik: anyanyelv és oktatás, nyelvpolitika, nyelvi stratégiák, kétnyelvűség, nyelvi világkép témakörben. Idén a szervezők lehetőséget biztosítanak szakunk végzett hallgatóinak a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódásra, így tehetséges, fiatal kutatóink is bemutatkoznak majd.

A párhuzamosan zajló konferenciák neves erdélyi, magyarországi és felvidéki tudósok, kutatók részvételével zajlanak (lásd mellékelt program), a felkért plenáris előadók idén Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja és Kövecses Zoltán, egyetemi tanár, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének oktatója.

A tanszék konferenciái NKA támogatással valósulnak meg. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a PKE régi épületébe (Primăriei, 36. szám) csütörtökön és pénteken!

 

Program

Plakát

plakat nyelveszetImg 0026Img 0065Img 0096Img 0190Img 0261Img 0271Img 0480Img 0503Img 0603Img 0660Img 0665Img 0731Img 0777Img 0834Img 0863Img 0925Img 0938Img 0973Img 0291Img 0598Img 0702Img 0753