Dr. Voigt Vilmos vendégelőadása

Vendégelőadás a folklór és a szemiotika tárgyköréből.

Dr. Voigt Vilmos, az ELTE BTK Folklore Tanszékének professzor emeritusa, a Magyar Szemiotikai Társaság alapító elnöke, előadást tart a Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének és a Start – Tanácsadó és Továbbképző Irodának meghívására.

Az előadás helye és ideje: május 10. (szerda), 16 óra, Bartók-terem

Az előadás tematikája: A folklór szemiotikája

Az előadás a Nyelvmentor c. rendezvénysorozat programja, amely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.