Értelmiségi karrierek, karrierminták, írói csoportosulások. Társadalomtörténeti és irodalmi reprezentációk

Rangos tudományos konferenciát szervez az egyetemi év zárásaként a Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke 2013. július 5-én és 6-án, neves erdélyi, magyarországi és felvidéki előadók, egyetemi oktatók, akadémikusok részvételével.

Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány bizonyos diszciplínáiban is kedvelt kutatási téma. A magyar értelmiségtörténet kutatása ugyanakkor nem fejlődött önálló tudományággá, s inkább csak tematikus részkutatásokban merült fel az utóbbi évtizedekben a karriermodellek tisztázásának igénye. A karriertervezéssel, karriertörténettel összefüggésben álló irodalomtörténeti vizsgálatok a kapcsolatépítési stratégiáknak hálózatkutatáson belüli tematizálódásai révén, az írói csoportosulások irodalomszociológiai kutatásában is új megközelítésmódot eredményeztek. Jelen konferenciánk ezt a felismerést igyekszik nemcsak új források és forrástípusok feltárása révén, hanem a jelzett problémákat tematikusan megjelenítő irodalmi művek értelmezése által is termékenyen körüljárni. A konferencia az értelmiség fogalmát szükségszerűen tágan kezeli: ideérti mindazokat, akik történetiségében az olvasás és írás kulturális gyakorlataiból élnek/éltek meg, illetve társadalmi kapcsolataik ezen gyakorlatoknak köszönhetően szerveződtek.

A tematika gazdagságának megfelelően, ugyanakkor értekezői hiányjellegét is felismerve a kurrens társadalomtörténeti diszkurzusokban, a konferencia a teljes magyar nyelvterületre vonatkozóan hagyományt igyekszik teremteni, s kétévente kerül majd megrendezésre, reményeink szerint Nagyváradon folytatva értő eszmecserét, a szakma legjavát bevonva a történeti narratívákba és diszkussziókba.

A konferencián ismert hazai és nemzetközi szakemberek mellett többek közt plenáris előadást tart Gyáni Gábor történész, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja és Kecskeméti Gábor, irodalomtörténész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének igazgatója is.

A konferencia támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A konferencia titkárai: Biró Annamária, egyetemi adjunktus és Boka László, egyetemi docens.

Letölthető program

A konferencia plakátja

plakát irodalomDsc 0007Dsc 0011Dsc 0015Dsc 0019Dsc 0016Dsc 0022Dsc 0044Dsc 0045Dsc 0092Dsc 0096Dsc 0102Dsc 0124Dsc 0138Dsc 0143Dsc 0161Dsc 0171Dsc 0229Dsc 0232Dsc 0240Dsc 0258Dsc 0279Dsc 0291Dsc 0264Dsc 0265Dsc 0269Dsc 0277Dsc 0285Dsc 0179Dsc 0238Dsc 0256