Könyvadomány a Partiumi Keresztény Egyetemnek

Mintegy 5400 kötettel bővült a Partiumi Keresztény Egyetem könyvtárának gyűjteménye. A könyvállományt Görömbei András Kossuth-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, valamint Tamás Attila, a Debreceni Egyetem professor emeritusa adományozta a Nyíregyházi Főiskola közvetítésével a felsőoktatási intézménynek.

Az ünnepélyes átadóra 2012. március 2-án került sor, Tőkés László elnök, Tolnai István megbízott elnök, János-Szatmári Szabolcs rektor, Pálfi József elnökségi tag, Balogh Brigitta tudományos titkár, Bartha Krisztina tanszékvezető-helyettes, Asztalos Attila könyvtárigazgató, valamint Hermán M. János adjunktus jelenlétében. Az adományozókat Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának elnöke, Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola rektora és Tukacsné Károlyi Margit rektorhelyettes képviselte.

06

János-Szatmári Szabolcs önzetlen és nagylelkű gesztusnak nevezte a két jeles irodalomtudós könyvadományát, amely bevallása szerint hatalmas segítséget jelent a viszonylag fiatal Partiumi Keresztény Egyetemnek. Különlegesen fontos a most átvett gyűjtemény a 2010-ben indult Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék számára, amely az adománynak és saját könyvtárfejlesztésének köszönhetően immár messzemenően biztosítani tudja a magyar nyelv és irodalom szakos képzés szak- és szépirodalmi hátterét. Az intézményvezető elmondta, hogy a könyvállományt két különböző helyszínen − a főépületben található központi könyvtárban, illetve a Zárda utcai Dokumentációs Központban − helyezték el. A rektor köszönetét fejezte ki az adományozóknak, illetve a Nyíregyházi Főiskolának és a Debreceni Egyetemnek, amely intézmények kiemelt stratégiai partnerei és állandó segítői a Partiumi Keresztény Egyetemnek.

Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának elnöke Görömbei András baráti üdvözletét tolmácsolta, aki – minként Tamás Attila professzor sem – nem lehetett jelen az ünnepélyes átadón. Az akadémikus beszédében a Partiumi Keresztény Egyetem és a debreceni tudományos bizottság szakmai kapcsolatának megerősítését szorgalmazta.

Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola rektora felszólalásában dr. Görömbei András és dr. Tamás Attila munkásságát méltatta. Véleménye szerint hagyatékuk méltó helyen szolgálja tovább a magyarság és az egyetemes tudomány ügyét.

02

Tőkés László EP-képviselő, a Partiumi Keresztény Egyetem alapító elnöke szerint az anyaországiak határon túli magyar felsőoktatás iránti elkötelezettségét igazolja a nagylelű könyvadomány. Kányádi Sándor, Kossuth-díjas erdélyi magyar költőnk,Noé bárkája felé című versének eszmeiségét idézve Tőkés László kifejtette, ebben jelképesen anyanyelvi értékeink megmentésének gondolata fogalmazódik meg. „Történelmi özönvizeink nagy hullámverésében a határon túli magyar irodalom is olyan értéket képvisel, amely méltó a megmentésre” − mondotta az intézményalapító. A magyar irodalom egységét hangsúlyozva rámutatott arra: „Görömbei András, illetve az itt jelen lévő jeles irodalmárok tudatosították és cselekvésre is váltották szolgálatukban azt a gondolatot, hogy egyetlen egy magyar irodalomról beszélhetünk”. Eljött az ideje annak, hogy a határok feletti nemzetegyesítés mintájára megteremtődjön a magyar irodalom egysége, mondotta Tőkés László, majd hozzáfűzte, ezen törekvés egyik mozzanataként tekint a könyvadományra is.

Végezetül Tőkés László díszoklevelet és az egyetem címerét ábrázoló emlékplakettet nyújtott át az adományozókat képviselő vendégeknek, akik ezt követően Asztalos Attila könyvtárigazgató irányításával megtekintették az egyetem könyvtárában található nyelv- és irodalomtudományi olvasótermet, ahol a frissen átvett gyűjtemény jelentős részét helyezték el.

01020304050607