Megjelent: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4

Immár 4. kötetéhez érkezett az Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások sorozata, amely a 18. századtól napjainkig, sokféle témával és összefüggéssel várja olvasóit.

Megjelent, és teljes terjedelmében immár online is olvasható a Biró Annamária és Boka László szerkesztésében megjelent Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4. című kötet (Reciti–Partium Kiadó, Bp.–Nagyvárad, 2021), mely a hasonló címen, tavaly júniusban Nagyváradon megrendezett tudományos konferencia szerkesztett, válogatott tanulmányait adja közre.

273518443 4818578871560607 5898097323191803833 n


A konferenciasorozat szervezői – egyúttal a kötet szerkesztői – Boka László egyetemi docens (PKE), az Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalom osztályának tudományos főmunkatársa, valamint Biró Annamária egyetemi adjunktus (Babeş-Bolyai Tudományegyetem) a kötet bevezetőjében is hangsúlyozzák: a konferenciák elő­adá­sai minden esetben különböző irodalomtörténeti korszakok szakértőit kívánják érlelő vitára ösztönözni, miközben hangsúlyosan figyelnek az interdiszciplinaritásra, így az irodalomtörténet mellett a társterületek kutatóira és a megadott tárgykörökben végzett legújabb kutatási eredményeire is számítanak.

A konferenciasorozatot a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te és a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja közösen szervezi 2013 óta. A korábbi konferenciák anyagából készült kötetek szintén a reciti.hu portálon érhetők el.