Balázs Géza, dr.

köznev2013júl

Tudományos fokozat: dr. univ., CSc, dr. habil.

Tanulmányok, végzettség:

1978—1984. ELTE Bölcsészettudományi Kar

1984. magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, népművelési előadó (ELTE BTK)

1985. etnográfus (ELTE BTK)

2012. igazságügyi szakértő (nyelvészet) (KIM 010420)

 

Munkahely:

1984- ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék (1984- ösztöndíjas, 1985- tanársegéd, 1990- adjunktus, 1994- docens, 2004- tanszékvezető egyetemi tanár) (1996-2000 az ELTE BTK hallatói ügyek és oktatási dékánhelyettese)

 

További jogviszonyban:

Evangélikus Hittudományi Egyetem (1997-)

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (2002-2012, 2005-2006 tudományos rektorhelyettes)

Eszterházy Károly Főiskola (2008-2011)

Partiumi Keresztény Egyetem (2015-)

 

Tudományos műhely alapítás:

2000. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport; 2014-ben Magyar Nyelvstratégiai Intézet néven kormányhivatallá vált

2006. Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda létrehozása (www.e-nyelv.hu)

2008- A Magyar Nyelv Múzeuma (Széphalom) (kurátor)

 

Tudományos folyóiratok, sorozatok, szerkesztőbizottsági tagság:

1992- Magyar Nyelvőr (szerkesztőbizottsági tag)

1992- Édes Anyanyelvünk (szerkesztőségi tag)

1998- Magyar szemiotikai tanulmányok (könyvsorozat, társszerkesztő)

2002- Semiotica Agriensis (egri szemiotikai konferenciák alapítója)

2003- Terminolgia et Corpora (ed. board) (idegen nyelveken)

2005- Nyelvünk és Kultúránk (szerkesztőbizottsági tag, 2013- E-NYÉK, szerkesztő)

2010- E-nyelv Magazin (szerkesztő) (www.e-nyelvmagazin.hu)

2011- The Journal for Languages and Literatures of the Faculty of Philosophy in Novi Sad (ed. board)

 

Tudományos ismeretterjesztés:

1992- Tetten ért szavak (Magyar Rádió)

1998-2005 Hej, hej...-sorozat (Duna Televízió)

 

Tagság, fontosabb megbízatások:

1984- Magyar Néprajzi Társaság (tag, 1987- titkár, 1990–1993 szervezőtitkár)

1989- Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE, alapító alelnök)

1989- Anyanyelvápolók Szövetsége (tag, 1997- elnökségi tag, 2008- ügyvezető elnök)

1992- Magyar Nyelvtudományi Társaság (tag, 1997- választmányi tag)

1992- Magyar Rádió Nyelvi Bizottság (tag, 2002-2011 elnök)

1992- Magyar Szemiotikai Társaság (1992- titkár, 2005- főtitkár)

1992- MTA Magyar Nyelvi Bizottság (1992- tag, 1998- titkár, 2005-2011 alelnök)

1993–1996 European Youth Press (alelnök)

2000- Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (elnökségi tag, 2010- alelnök, 2012- elnök)

2002- Bolyai Önképző Műhely tanár, 2012- ügyvezető (koordinátor)

2006. április 25. Societas Scientiarum Savariensis/Szombathelyi Tudományos Társaság (tag)

2011- MTA Nyelvtudományi Bizottság (tag)

 

Kitüntetések, nívódíjak:

1989. Jankó János-díj (Magyar Néprajzi Társaság)

1990. Gombocz Zoltán-emlékérem (Magyar Nyelvtudományi Társaság)

2001. Lőrincze-díj (Anyanyelvápolók Szövetsége)

2001. Európa-díj

2003. Táncsics Mihály-díj (NKÖM)

2004. Pethő Sándor-díj (Hemingway Alapítvány)

2005. Pro Universitate et Scientia (Magyar Professzorok Világtanácsa)

2012. Pável Ágoston-emlékérem (Vas Megyei Közgyűlés, Szombathely)

2013. Implom József-díj (Gyula)

 

Szakterület, kutatási terület:

antropológiai nyelvészet (etnolingvisztika), folklórlingvisztika, néprajz, művelődéstörténet (népi italok), a mai magyar nyelv és folklór kapcsolata, nyelvtudomány: szövegtan, nyelvészeti pragmatika, nyelvfilozófia, nyelvpolitika, nyelvstratégia, nyelvművelés, médianyelv, sajtónyelv, nyelvpedagógia, igazságügyi nyelvészet;

(2012-tól kiemelten) pszicholingvisztika, ösztönös nyelvi jelenségek

 

Oktatott tantárgyak

-nyelvtörténet, mondattan, szemiotika, alkalmazott nyelvészet (nyelvészeti alkalmazások)


Tudományos munkák:

önálló könyv: kb. 60; más szerzőkkel közös, illetve szerkesztett kb. 60; angol nyelvű könyv: 3, fontosabb tanulmány szakfolyóiratokban: kb. 200, fontosabb idegen nyelvű tanulmányok (angol, német, spanyol, lett): kb. 40.

Dokumentált hivatkozás: 600

 

Források, irodalom, referenciák:

Az 1982–2008. közötti időszak legfontosabb publikációinak bibliográfiája:

Balázs Géza: Nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2008.

Teljes publikációs jegyzék évenkénti bontásban (2008-) www.balazsgeza.hu / publikációk

Saját, szerkesztett könyveinek bibliográfiája: www.balazsgeza.hu / publikációk

 

Honlapok: www.e-nyelv.hu, www.szemiotika.hu, www.balazsgeza.hu (publikációk, előadások listája)