Balázs Géza, dr.

köznev2013júl

Grad științific: profesor universitar

Studii:

1978–1984: Universitatea Eötvös Loránd, Facultatea de Litere

1984: Diplomă de licenţă - Profesor în învăţământul secundar, specializarea limba şi literatura maghiară, referent cultural (Universitatea Eötvös Loránd, Facultatea de Litere)

1985: Diplomă de licenţă - Etnograf (Universitatea Eötvös Loránd, Facultatea de Litere)

2012: expert în justiție (lingvistică) (KIM 010420)

 Locuri de muncă:

1984: Universitatea Eötvös Loránd, Facultatea de Litere, Departamentul de Limba Maghiară Contemporană (1984- bursier, 1985- asistent, 1990- lector, 1994- conferențiar, 2004- profesor universitar și șef departament) (1996–2000 prodecanul proceselor studențești și educaționale - Universitatea Eötvös Loránd)

Altele:

Universitatea Teologică Lutherană (1997-)

Centrul Universitar Savaria (2002–2012, 2005–2006 prorector stiințific)

Institutul de Învățământ Superior Eszterházy Károly (2008–2011)

Universitatea Creștină Partium (2015-)

Activități științifice:

2014 Institutul Strategiilor Lingvistice Maghiare

2006 Biroului de Servicii a Limbii Maghiare (pagina web: www.e-nyelv.hu) – fondator

2008 Muzeul Limbii Maghiare (Széphalom, Ungaria) – curator

 Reviste științifice, participări în activități editoriale:

1992- Magyar Nyelvőr (membru editorial)

1992- Édes Anyanyelvünk (membru editorial)

1998- Magyar szemiotikai tanulmányok (Studii semiotice maghiare) (co-editor)

2002- Semiotica Agriensis (fondatorul conferințelor semiotice din Eger)

2003- Terminolgia et Corpora (ed. board) (în limbi străine)

2005- Nyelvünk és Kultúránk (ed. board, 2013- E-NYÉK, editor)

2010- E-nyelv Magazin (editor) (pagina WEB: www.e-nyelvmagazin.hu)

2011- The Journal for Languages and Literatures of the Faculty of Philosophy in Novi Sad (ed. board)

Manifestări științifice în mass-media:

1992- Tetten ért szavak (Magyar Rádió/Radioul Maghiar)

1998–2005 Hej, hej...- serial (Duna Televízió/Televiziunea Duna)

Activitate/participări în proiecte cu inițiativă științifică:

1984- Magyar Néprajzi Társaság (Asociația Etnografică Maghiară) (membru, 1987- secretar, 1990–1993 organizator)

1989- Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (Asociația Națională a Jurnaliștilor Tineri) (DUE, vicepreședinte și fondator)

1989- Anyanyelvápolók Szövetsége (1997- membru, 2008-președinte)

1992- Magyar Nyelvtudományi Társaság (Asociația Științifică Maghiară) (1997- membru)

1992- Magyar Rádió Nyelvi Bizottság (Comitetul Lingvistic - Radioul Maghiar) (membru, 2002-2011 președinte)

1992- Magyar Szemiotikai Társaság (Compania Semiotică Maghiară) (1992- secretar, 2005- secretar - șef)

1992- MTA Magyar Nyelvi Bizottság (Comisia Lingvistică Maghiară) (1992- membru, 1998- secretar, 2005-2011 vice-președinte)

1993–1996 European Youth Press (vice-președinte)

2000- Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Compania Internațională a Culturii și Limbii Maghiare) (membru, 2010- vice-președinte, 2012- președinte)

2002- Bolyai Önképző Műhely – profesor, 2012- manager (coordonator)

2006- Societas Scientiarum Savariensis/Compania Științifică din Szombathely (membru)

2011- MTA Nyelvtudományi Bizottság (Comisia Lingvistică al Academiei Științifice Maghiare) (membru)

Premii:

1989. Premiul Jankó János (Magyar Néprajzi Társaság)/(Asociația Etnografică Maghiară)

1990. Medalionul Gombocz Zoltán (Magyar Nyelvtudományi Társaság)/(Asociația Științifică Maghiară)

2001. Premiul Lőrincze (Anyanyelvápolók Szövetsége)

2001. Premiul Európa

2003. Premiul Táncsics Mihály (NKÖM)

2004. Premiul Pethő Sándor (Hemingway Alapítvány)/(Fundația Hemingway)

2005. Pro Universitate et Scientia (Magyar Professzorok Világtanácsa)/(Consiliul Profesorilor Maghiari)

2012. Medalionul Pável Ágoston (Vas Megyei Közgyűlés, Szombathely)

2013. Premiul Implom József (Gyula)

Domeniu de specialitate:

etnolingvistică, lingvistica folclorului, etnografie, relația dintre folclor și limba maghiară contemporană, lingvistică, filosofia limbajului, etc.

(începând cu anul 2012) psiholingvistică, fenomene lingvistice

Discipline predate:

-istoria limbii, sintaxă, semiotică, lingvistică aplicată


Publicaţii

Volume: aproximativ 60 

Volume editate sau co-editate: aproximativ 60

Cărți publicate în limba engleză: 3

Studii și eseuri publicate în reviste științifice: aproximativ 200

Studii publicate în diverse limbi (engleză, germană, spaniolă, letonă): aproximativ 40

Referință documentată: 600

 

Referințe din domeniu:

Bibliografia publicațiilor semnificative apărute între anii 1982–2008:

Balázs Géza: Nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Colegiul Zsigmond Király, Budapesta, 2008.

Lista publicațiilor (2008-):  www.balazsgeza.hu / publikációk

Bibliografia volumelor și cărților editate: www.balazsgeza.hu / publikációk

Paginile WEB: www.e-nyelv.hu, www.szemiotika.hu, www.balazsgeza.hu (paginile menționate conțin lista publicațiilor și prezentărilor )