Magyari Sára, dr.

Ms

Studii:

1990–1995
Şcoala Normală "I. Vulcan" Oradea, secţia învăţători

1995–1997
Şcoala de Arte Timişoara, specialitatea dans

1999–2001
Colegiul de Presă "Ady Endre" Oradea

2002–2003
Training for trainers - Buşteni - Opportunity Associates România

2001–2005
Universitatea "Babeş-Bolyai"- Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, secţia etnologie-maghiară

2005–2006
Universitatea "Babeş-Bolyai"- Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, masterat: specializarea Lingvistică antropologică

2006–2011
Universitatea "Babeş-Bolyai"- Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală de Hungarologie

 

Specializare: hungarologie, lingvistică antropologică

 

Domeniu de cercetare: relaţie dintre limbă şi cultură

 

Discipline predate:

Lingvistică generală – curs (semestrul I.)
Limba maghiară 4. – seminar (semestrul II.)
Limba maghiară 5. – seminar (semestrul I.)
Limbaje specializate – curs (semestrul I.)
Metodica predării limbii maghiare ca lb. străină – curs, seminar (semestrul I-II.)
Traducere şi retroversiuni – curs, seminar (semestrul I-II.)
Lingvistică culturală – curs, seminar (semestrul I., MA)
Politici lingivistice europene – curs, seminar (semestrul II., MA)
PR, protocol și management instituțional – seminar (semestrul II.)
Metodica domeniului / limbi, curs, seminar (semestrul I., MA)
Managementul proiectelor educaționale – curs, seminar (semestrul I., MA)
Practică pedagogică: limba și literarura maghiară (semestrul II., MA)

 

Membru:      

Asociaţia „Biroul de Consiliere şi Formare – Start” – președinte
Societatea Internațională a Limbii și a Culturii Maghiare – vicepreședinte
Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România – membru
Biroul de Servicii Lingvistice Maghiare -– membru

 

Granturi:

2017–2018 – Temesvár, a multikulturális nagyváros. Mítosz vagy valóság? (MTA Domus szülőföldi pályázat) coordonator proiect

2017–2018 – Nagyvárosi temetők szemiotikája (KPI) coordonator proiect

2017–2018 – A két- és többnyelvűség nyelvészeti kulcsfogalmai (terminológiai útmutató) (KPI) membru

2014–2016 – Hamis barátok a magyar és a román nyelvben (KPI), coordonator proiect

2014–2016 – Hamis barátok a magyar és a román nyelvben (KPI), coordonator proiect

2015–2016 – Nyelvmentor program (NKA), coordonator proiect

2014–2015 – Nyelvmentor program (NKA), coordonator proiect

2013–2014 – Az anyanyelv képe (KPI), coordonator proiect

 

Promovarea științei:

2014 – Kívánj a szónak nyílt utat – (Radio România Timișoara)

2015 – Takázás – www. e-nyelv.hu

2015 – NyelvVész – www.mure.ro

2016 – Női szemmel – tisztán tudományos alapon – Nyugati Jelen

 

Contact: saramagyary@partium.ro

 

Publicaţii:

1. Cărți, manuale, dicționare:

2004 Magyarul nem magyaroknak – Curs de limbă maghiară,  Ed. Marineasa, Timișoara.

2009 Román–magyar kulturális szótár, [Dicţionarul cultural român–maghiar], (BENŐ Attila ed.) Ed. T3, Sfântu-Gheorghe.

2010a Magyarul nem magyaroknak – Curs de limbă maghiară, Ed. AEGIS, Timișoara.

2010b Nyelvi szintfelmérő tesztgyűjtemény - Culegere de teste de competenţă lingvistică în limba maghiară, Ed. AEGIS, Timișoara (cu Balogh Andrea)

2014 A nyelv közösségi perspektívája. Ed. Partium – EME, Oradea (cu Bartha Krisztina)

2015 A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. Ed. Partium – EME, Oradea.  

2016 Hamis barátok a magyar és a román nyelvben – dicționar. Ed. Partium, Oradea (coord.)

2018. Takázás. Holnap-MÚRE, Tîrgu-Mureș.

2018. Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva. Ed. Partium, Oradea. (coord.  cu Bartha Krisztina)

2. Lucrări științifice:

2018. Új tananyagok a romániai magyar anyanyelvoktatásban. Anyanyelv-pedagógia XI:3. ISSN 2060-0623. DOI: 10.21030/anyp.2018.3.8. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=748

2017. Ő (r)retró, avagy ki áll a gátra? In: Klippel Rita–Tóth Eszter (coord.): Találkozások. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 3. Ed. Szegedi Egyetem - Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 107–114.

2016. Az ellenség magyar és román nyelvi képe. In: Szabó Tibor–Tekeliová Dominika–Vargová Zuzana (coord.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Közép-európai Tudományok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 175–180.

2016. MID-oktatás Romániában? – Fogalmak, helyzetek, lehetőségek. In: Maróti Orsolya - Nádor Orsolya (coord.): Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture. Balassi Intézet. Budapesta. 70 – 76.

2016. Nyelvi és irodalmi tudásterek változékonysága. In: Czékus Géza – Borsos Éva (coord.): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. 106–113.

2016. Hatalmi játszmák a temetőben. In: Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (coord.): A hatalom jelei, képei és terei. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 275–286.

2016. A legyező mint a kimondhatatlan kommunikációs lehetősége. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (coord.): Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta. 153–162.

2015. Ige – játék – hatalom. [Verb - joc - putere ], In: Gaál Zsuzsanna (coord.): Nyelvészet, művészet, hatalom. Ed. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási, Szeged. 245–252.

2013. The Linguistic Image of Man in the Hungarian and Romanian Languages. In: Acta Universitatis Sapientiae 2013/2/5: 137–148.

2013. A magyar mint idegen nyelv az áll és a stă igék tükrében. In: Nádor Orsolya – SzűcsTibor (coord.): Hungarológiai Évkönyv 2012, XIII/1: 91–99.

2009. Hiedelmek a magyar nyelv körül, [Crezuri despre limba maghiară], In: Nádor Orsolya (coord.): Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture, Balassi Intézet, Budapest, 150–156.

2006. Készségfejlesztés a fakultatív magyar nyelvórákon [Dezvoltarea  abilităţilor la orele de maghiară în mod facultativ], In: Magiszter, Ősz-Tél, IV./3-4.,148–157.

2005. A fakultatív magyar nyelvoktatás [Predarea limbii maghiare în mod facultativ], In: Bodó Barna (coord.): Romániai magyar évkönyv 2004-2005,  Ed. Marineasa, Timișoara, 459–467.

3. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice

2018. Magyari Sára – Horváth Gizela. MeToo – Hungarian Style. In: Bakó Rozália Klára – Horváth Gizela (coord.): Digital Agora. Partium Press – Debrecen University Press. 36–66. ISSN 2285 – 682X (Oradea), ISBN 978-963-318-750-0 (Debrecen)

2018. Magyari Sára. „Miattam pusztul...”. Vegyes házasságban élő magyar értelmiségiek attitűdvizsgálata a bánsági szórványban. In: A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komarno. 243–249. ISBN 978-80-8122-255-9

2018. Magyari Sára. Nyelvi világkép és igehasználat a magyar és román nyelvben. In: Magyari Sára – Bartha Krisztina (coord.): Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva. Ed. Partium. Oradea. 31–44. ISBN 978-606-8156-85-9

2017. Multukulturalitás a temetőben. In: Balázs Géza – Minya Károly (coord): Multikulturalitás. Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta.157–171.

2017. Tüntetésfolklór, avagy egy csendes lázadás nyelvi jelei. In: Bakó Rozália Klára – Horváth Gizella (coord.): Diskurzusok az alkonyról. Ed. Partium – Ed. Debreceni Egyetem, Oradea – Debrecen, 117–132.

2017. A nyelvközösség perspektívái. In: Magyari Sára – Bartha Krszitina (coord.): Nyelv – közösség – perspektíva. Ed. Partium, Oradea, 87–94.

2016b. Légy fegyelmezett! A fegyelem iskolai képe. [Imaginea disciplinei],In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (coord.): Generációk nyelve. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter Nonprofit Kft. – MSZT. Budapesta, Pp. 425 – 434.

2016a. A legyező mint a kimondhatatlan kommunikációs lehetősége. [Evantaiul ca sistem semiotic], In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (coord.): Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta, pp. 153–162.

2015d. Kultúratanítás a magyar mint idegen nyelv oktatásában. [Predarea culturii în învățarea limbii maghiare ca limbă străină], In: Benő Attila – Fazakas Emese – Zsemlyei Borbála (coord.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. MANYE XXIV. Ed EME, Cluj, pp.117–122.

2015c. Lassú víz partot mos, avagy a Bega menti gátrendszerek szemiotikai elemzése. [Analiza semiotică al barajelor de pe Bega], In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (coord.): Tájszemiotika. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta. 191–200.

2015b. Az anyanyelv képe temesi és bihari diákok körében. [Imaginea limbii materne din perspectiva elevilor din Timiș și Bihor], In: Szabóné Kedves Ágnes (coord.): Anyanyelv és nemzeti identitás. Pécsi Tudományegyetem, Szekszárd. pp. 42–49.

2015a. A nyelvi nevelés a romániai magyar nyelv és irodalom tantervének függvényében. [Predarea gramaticii din perspectica programelor școlare], In: Josip Ivanovic – Valéria Pintér Krekic (coord.): A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete. Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara. Szabadka. 182–188.

2014a A kert/udvar és szócsakádjának képe magyar népdalokban. [Imaginea lingvistică a curții şi al grădinii], www.e-nyelvmagazin.hu

2014b Anyanyelv – hangyanyelv – ecet. A „fától fáig” magatartás oktatásstratégiai példája a Bánságban. [Perspectiva limbii materne în Banat], In: Balázs Géza – Pomogáts Béla (coord.): Nyelvünk és kultúránk 2013/1–4: 93–97.

2014c Imaginea lingvistică a „vieţii” în limba maghiară şi română. In. Iulian Boldea (coord.): Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Arhipelag XXI. Press, Târgu-Mureș, 223–230.

2013a A férfi nyelvi képe a magyar és a román nyelvben. [Imaginea lingvistică al bărbatului în maghiară şi română], In: Papp Klára (coord) Kulturális identitás és alteritás az időben. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 469–478.

2013b The Linguistic Image of Man in the Hungarian and Romanian Languages. In: Philologica 2013/5:2. Sapientia Hungarian University of Transylvania, Scientia Publishing House, Cluj-Napoca.

2012a. Beszédértés - beszédhallás. Avagy miről is beszélek?, [Percepţia şi înţelegerea textului], In: Fóris Ferenczi Rita-Demény Piroska (coord): Interaktív eszközök és módszerek a tanításban. Ed. Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, Cluj, 19–20.

2012b. A munka – pénz nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a muncii şi a banilor în maghiară şi română],  In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (coord): Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapesta, 39–44.

2011a Az idő nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a timpului în maghiară şi română], In: Géczi János (coord.): Iskolakultúra 8-9,  Ed. Gondolat, Eger, 17–22.

2011b A barát és ellenség nyelvi képe a magyar és román nyelvben [Imaginea lingvistică a prietenului şi a duşmanului în maghiară şi română],  In: Kötél Emőke (coord): PhD-konferencia. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból 2009, Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, Budapesta.

2010 Az élet–halál nyelvi képe a magyar és román nyelvben, [Imaginea lingvistică a vieţii şi a morţii în maghiară şi română], In: Bányai Éva (coord): Kultúrák határán II,  Ed. RHT, București-Sfântu-Gheorghe,129–138.

Conferinţe, seminarii:

9. nov. 2018. A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei nemzetközi tudományos szimpózium. Universitatea Selye János, Komarno, Slovacia
titlul lucrării: A romániai fakultatív magyaroktatás

6. nov. 2018. Nyelvek mezsgyéjén – a két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése. Universitatea din Novisad, Serbia
titlul lucrării: A multikulturális Temesvár nyelvi tájképe

12. oct. 2018. Oktatás határhelyzetben II., UCP, Oradea
titlul lucrării: A magyar nyelv  és kultúra tükröződése román nyelvű tankönyvekben

28–30. sept. 2018. A titok szemiotikája. Asociația Semiticii Maghiare, Eger, Ungaria
titlul lucrării: A nárcisztikus személyiségzavar szemiotikája

21–23. sept. 2018. szeptember Digital Agora: the fifth Argumentor Conference. UCP, Universitatea Sapientia, Universitatea  Debrețin, Oradea.
titlul lucrării: MeToo – Hungarian Style (Horváth Gizella társkutatóval)

22–23. iun. 2018.  III. Kárpát Medencei Oktatási Konferencia, UCP, Universitatea din Óbudai
titlul lucrării: A romániai MID-oktatás a nagyváradi műhely tükrében

30. nov – 1. dec. 2017. A hungarológia jelene és jövője. Univ. Adam Mickiewicz, Poznan.
titlul lucrării: A magyar nyelv és hungarológia tanítása a romániai tantervek tükrében

17-18. nov. 2017. Állati jelek, képek és terek. Univ. Szeged, Szeged.
titlul lucrării: Állatjelek a nagyvárosi temetőkben.

21-22. sept. 2017. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Univ.
titlul lucrării: Nyelvi sokszínűség a nagyvárosi temetőkben.

7. sept. 2017.  Diskurzusok az alkonyról. UCP, Oradea
titlul lucrării: Tüntetésfolklór, avagy egy csendes lázadás nyelvi jelei

30. iun. – 1. Iul. 2017.  A nyelv közösségi perspektívája. UCP, Oradea
titlul lucrării: Nyelvi világkép és igehasználat a magyar és román nyelvben

21-22. apr. 2017. Univ.
titlul lucrării: Az ellenség képe a magyar és a román nyelvben

24-26. nov. 2016. Változékony iskolai tudásterek. Univ. Novi Sad, Novi Sad
titlul lucrării: Nyelvi és irodalmi tudásterek változékonysága

7-8. sept. 2016. 19. Élőnyelvi Konferencia, Univ. Sapientia, Târgu-Mureș
titlul lucrării: Hamis barátok a magyar és román nyelvben

4. mart. 2016. Oktatás határhelyzetben. PKE, Nagyvárad.

titlul lucrării: A fegyelem képe a romániai magyar oktatásban.

11 – 12. apr. 2016. Jubileumi, 50. magyar nyelv hete. Sárospatak.

titlul lucrării: A határon túli nyelvközösség perspektívája

13–14. apr. 2016. Néphagyomány ésnyelvi hagyomány. MNyM – PIM, Széphalom.

titlul lucrării: A halál nyelvi képe magyar és román folklórszövegekben

26–28. apr. 2016. Hogyan (ne) tanítsuk a nyelvtant? MNYKNT – PKE, Nagyvárad, Budapest.

titlul lucrării: A nyelvtantanítás tízparancsolata

29–30. apr. 2016. Új területek és fogalmak a kortárs (media)kultúra kutatásában. PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola. Pécs.

titlul lucrării: A napilap mint terep

20. febr. 2015. Nyelvek – célok stratégiák c. konferencia, Szegedi Tudományegyetem.

titlul lucrării: Tartalomfejlesztés a romániai (magyar) tanárképzésben.

26–27. márt. 2015. Oktatás a 21. században – határok nélkül, Oktatáskutató és Fejlesztő Iroda, Nagyvárad.

titlul lucrării: Hallott szöveg (nem)értése a romániai magyar oktatás tükrében.

30. mart. – 1. apr. 2015. MANYE 25, PPKE BTK, Budapest.

titlul lucrării: Az anyanyelv képe Bihar és Temes megyei végzős diákok tükrében.

9-11. sept. 2015. A nyelv közösségi perspektívája c. konferencia, PKE, Nagyvárad.

titlul lucrării: A nyelvközösség perspektívája.

17-18. sept. 2015. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért nemzetközi konferencia, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem – Brünni Masaryk Egyetem – ELTE.

titlul lucrării: Az ellenség nyelvi képe a magyar és román nyelvben.

18-19. sept. 2015. A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete elnevezésű, 9. nemzetközi tudományos konferenciára. Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

titlul lucrării: A nyelvi nevelés a romániai magyar nyelv és irodalom tantervének függvényében.

6. nov. 2015. A hatalom jelei, terei, Szegedi Tudományegyetem.

titlul lucrării: Hatalmi játszmák a temetőben.

6. ian. 2014. Conferinţa: III. Czuczor–Fogarasi-konferencia, Budapesta

titlul lucrării: A kert/udvar és szócsaládjának képe  magyar népdalokban

24–26. apr. 2014. –  Conferinţa: MANYE XXIII., Cluj

titlul lucrării: Kultúratanítás a magyar mint idegen nyelv oktatásában

29–30. mai 2014. – Conferinţa Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, Tîrgu-Mureș.

titlul lucrării: Az élet magyar és román nyelvi képe

29. nov. 2013. –  Conferinţa: VII. Képzés és Gyakorlat. Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár

titlul lucrării:  Vállalkozói szellem fejlesztése a romániai tanárképzésben.

6. nov. 2013. –  Conferinţa:Kenyérhéjmagyarok”. Magyar szórványképek, szórványfölfedezők. Anyenyelvi Konferencia – A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapesta

titlul lucrării:  Anyanyelv - hangyanyelv - ecet. Avagy a fától fáig-magatartás oktatásstratégiai példája a Bánságban

5–6. iul. – Conferinţa:  A nyelv közösségi perspektívája, UCP, Oradea

titlul lucrării:  A bor nyelvi képe a magyar és román nyelvben

19–20. apr. 2013.  – Conferinţa: Nemzetközi Imagológiai Konferencia, Miercurea Ciuc

titlul lucrării:  A férfi nyelvi képe a magyar és román nyelvben.

8. mai 2009 – Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, secţiunea lingvistică maghiară , (UBB Cluj),

titlul lucrării: Un model de interpretare al relaţiei dintre limbă şi modul de gândire

9. nov. 2009. – Conferinţa doctoranzilor de Ziua Ştiinţei Maghiare, Instituţia Balassi, Budapesta, secţiunea lingvistică,

titlul lucrării: Imaginea lingvistică a prietenului şi a duşmanului în maghiară şi română

27–28. nov. 2009. – Conferinţa „Kultúrák határán”, Universitatea Bucureşti

titlul lucrării: Imaginea lingvistică a vieţii şi a morţii în maghiară şi română

23–29. aug. 2010. – Curs de formare ptr. cadrele care predau lb. maghiară în diaspora, Univ. Nyugat-Magyarország, Győr (Ungaria)

titlul cursului: Predarea limbii maghiare ca limbă straină

27. aug. 2010. – „Határátlépések”, Conferinţă internaţională ptr. doctoranzi, UBB Cluj – Asociaţia Internaţională de Hungarologie,

titlul lucrării: Imaginea lingvistică a timpului în maghiară şi română

23–24. nov. 2010 – Conferinţa „Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet”, Univ. „Eötvös Loránd”, Budapesta

titlul lucrării: Imaginea lingvistică a muncii şi a banului în maghiară şi română

15–16. apr. 2011. – Conferinţa „Metode interactive în procesul de predare – învăţare”, Departamentul de Pregătire  Didactică, UBB Cluj

titlul lucrării: Înţelegerea textelor auditive

6. mai – 2011- „Szétszórtságban, de mégis együtt nyelvben és kultúrában”- conferinţă de Ziua Limbii Maghiare, Asociaţia pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania

titlul lucrării: Posibilităţi de predare a limbii maghiare în Timiş

22–27 aug. 2011 – Congresul internaţional de hungarologie, Asociaţia Internaţională de Hungarologie,

titlul lucrării: Imaginea lingvistică a duşmanului  în maghiară şi română