Cercetare

Profilul de cercetare al departamentului se organizează pe următoarele domenii:

 • Cercetări legate de epoci ale isotriei literaturii maghiare
 • Literatura maghiară din Transilvania
 • Literatură maghiară contemporană
 • Lietratură şi memorie culturală
 • Canoane şi mituri literare
 • Literatură feminină
 • Istoria culturii maghiare
 • Istoria dramaturgiei maghiare din secolele XVIII-XIX
 • Relaţii culturale maghiaro-germane
 • Studii de literatură autobiografică, teorii naratologice
 • Istoria limbii maghiare
 • Linvgistică aplicată
 • Limba maghiară ca limbă străină
 • Psiholingvistică
 • Lingvistici culturale
 • Antropologie lingvistică
 •  Educaţie interculturală
 • Dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă