Kutatási projekt zárása és értékelése: "Transzilvanizmuskoncepciók és -formák az erdélyi irodalmi életben: megvalósulás, kölcsönhatás, utóélet"

Sikeresen lezárult a PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportjának Transzilvanizmuskoncepciók és -formák az erdélyi irodalmi életben: megvalósulás, kölcsönhatás, utóélet című csoportos kutatási programja.

A 2023-as év végén lezárult a PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportjának a Sapientia Kutatási Programok Intézete támogatásával megvalósuló, Transzilvanizmuskoncepciók és -formák az erdélyi irodalmi életben: megvalósulás, kölcsönhatás, utóélet című csoportos kutatási programja. A kutatócsoport vezetője Boka László volt, tagjai pedig Antal Balázs, Albu-Balogh Andrea és János Szabolcs voltak.

A kutatási projekt olyan kulturális törekvések, egyéni életművek és irodalmi-művészi csoportosulások tevékenységének komparatív vizsgálatára, illetve hatásuk feltárására terjed ki, melyeket a transzilvanista eszmekörnek, az „erdélyi gondolat”-nak a két világháború között megújuló formái és változatos, időben is módosuló koncepciói ihlettek.

Örömmel nyugtázzuk a kutatási projekt rendkívül pozitív értékelését: „A Boka László vezette kutatóprogram e tárgykör (ti. transzilvanizmus) irodalmi vetületeinek vizsgálatát célozta meg, a két világháború közötti időszak kiemelkedő íróitól a magyar-szász kapcsolattörténeten át a szocialista Romániában megvalósult kezdeményezésekig. […]

A kutatás magas színvonalához nem fér kétség, miként ahhoz sem, hogy a pályázók számszerűen is teljesítették, sőt egyértelműen túlteljesítették a vállalt kötelezettségeket. […] A megvalósítás során bebizonyosodott, hogy a résztvevő kutatók a tervezettnél jóval több publikációt képesek produkálni. Mindösszesen 21 konferencia-előadás, 19 tanulmány (8 publikálva, 11 sajtó alatt), egy tanulmánykötet (sajtó alatt), ezeken felül pedig kritikák és egyéb kisebb írások keletkeztek. […]

Az előzetesen vállalt disszemináció szintén megvalósult. A kutatás társadalmi hasznosulása felé fontos lépések történtek, ez pedig a transzilvanizmus témaköre esetén különös jelentőséggel bír.”

Honlap bejegyzesfoto 830340 60 transzilvanizmus jo