Kutatás

A tanszék kutatási profilja a következő területek mentén szerveződik:

 • A magyar irodalom történetének kutatása korszakonként
 • Erdélyi magyar irodalom
 • Kortárs magyar irodalom
 • Irodalom és kulturális emlékezet
 • Kánonelméletek és irodalmi kultuszkutatás
 • Női irodalom
 • Irodalom- és színháztörténet (18–19. század)
 • Német-magyar kulturális kapcsolatok
 • Autobiográfia-kutatás; hálózatelméletek és elbeszélés-elméletek
 • Magyar nyelvtörténet
 • Alkalmazott nyelvészet
 • A magyar mint idegen nyelv
 •  Pszicholingvisztika
 • Kulturális nyelvészet
 • Antropológiai nyelvészet
 • nterkulturális nevelés
 • Szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek fejlesztése