Balogh Andrea, dr.

baloghandTudományos fokozat: PhD

Didaktikai fokozat: egyetemi adjunktus

Születési hely: Margitta

Tanulmányok, végzettség:

2011. november – PhD-fokozat, BBTE, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Hungarológiai Doktori Iskola. A megvédett disszertáció címe: Az irónia Karácsony Benő regényeiben. Tudományos irányító: †dr. Cs. Gyímesi Éva, dr. Orbán Gyöngyi

2006–2012 – doktorandus, BBTE, Kolozsvár, Hungarológiai Doktori Iskola, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Tanszék

2006. július – magiszteri oklevél, BBTE, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. A megvédett dolgozat címe: Polgár-fogalom konstrukció és identitás kapcsolatának vizsgálata Márai Sándor két műve alapján. Tudományos irányító: dr. Keszeg Vilmos

2005–2006 – magiszteri hallgató, BBTE, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék

2005. július – magyar néprajz, magyar nyelv és irodalom államvizsga, BBTE, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék. A megvédett dolgozat címe: Polgár „a szó nemes értelmében”. Márai Sándor polgár-fogalmának elemzéséhez. Tudományos irányító: dr. Selyem Zsuzsa

2001–2005 – egyetemi hallgató, magyar néprajz - magyar nyelv és irodalom szak, BBTE, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar

2005 – könyvtárosi oklevél, BBTE, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék illetve Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár

2003–2005 – könyvtárosi képzés, BBTE, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék illetve Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár

1996–2001 – Gh. Şincai Tanítóképző, Zilah

Szakterület:

- irodalomtörténet

Kutatási terület:

- 20. századi magyar irodalom, romániai magyar irodalom

Oktatott tantárgyak:

- magyar irodalomtörténet 4. előadás és szeminárium (II. félév)

- magyar irodalomtörténet 5. szeminárium (I. félév)

- magyar irodalomtörténet 6. szeminárium (II. félév)

- erdélyi magyar irodalom szeminárium (I. félév)

- világirodalom 3. előadás (I. félév)

- világirodalom 4. előadás (II. félév)

- kommunikáció írásban (II. félév)

Elérhetőség:

e-mail: balogh.andrea@partium.ro


Kutatásban való részvétel

2011. december – 2012. január – MTA-2011, Migráció és gazdasági kultúra (a projekt felelőse: dr. Sorbán Angella), külső munkatárs

2003. július – Neves nagykunsági családok. A kutatás az NKFP „Lokális közösségek, vérségi csoportok és az egyén helye, szerepe a változó társadalomban” című, 5/162/2001 számú projekt keretében történt (a projekt felelőse: Dr. Örsi Julianna), munkatárs

 

Ösztöndíj

2004. október 1. – december 31. – ELTE, Budapest, CEEPUS-ösztöndíj, tudományos konzulens: Dr. Mohay Tamás

 

Publikációk

Önálló kiadvány

Az irónia Karácsony Benő regényeiben. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2012.

 

Társszerzős kiadvány

Balogh Andrea – Magyari Sára: Nyelvi szintfelmérő tesztgyűjtemény. Aegis Kiadó, Temesvár, 2010.

 

Tanulmányok

A polgár fogalma és identitása Márai Sándor két regényében. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 2008, 29–43.

Szövegértés a fakultatív magyar oktatásban. Magiszter, Csíkszereda, 2010. 46–52.

Ironikus terek. Térkonstrukció Karácsony Benő regényeiben. In: Pieldner Judit – Tapodi Zsuzsa (szerk.): A tér értelmezései, az értelmezés terei. Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kolozsvár, Státus Kiadó – Csíkszereda, 325–333.

Változások egy életmű körül. Karácsony Benő kanonizációjáról. In: Berszán István (szerk.): A változás kultúrája – régiók és mozgásterek. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013. 247–262.

 

Konferenciák, szemináriumok

Értelmiségi karrierek, karrierminták, írói csoportosulások. Társadalomtörténeti és irodalmi reprezentációk, PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, Nagyvárad, 2013. július 5-6. Az előadás címe: Többszörösen kisebbségi. Két 20. századi zsidó értelmiségi karriertörténete.

Kulturális identitás és alteritás az időben. Nemzetközi Imagológiai Konferencia,  Sapientia EMTE, Humán Tudományok Intézete, Csíkszereda, 2013. április 19-20. Az előadás címe: Kelet nyugati szemmel Márai Sándor Kassai őrjárat című regényében.                             

A tér diskurzusai, Sapientia EMTE, Humán Tudományok Intézete, Csíkszereda, 2012. március 30-31. Az előadás címe: Ironikus terek. Térkonstrukció Karácsony Benő regényeiben.

VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, A változás kultúrája szimpózium, BBTE, Kolozsvár, 2011. augusztus 21-27. Az előadás címe: Változások egy életmű körül (Karácsony Benő).

Bolyai Nyári Akadémia, Magyar mint idegen nyelv tanítása. Fakultatív magyar nyelvoktatás, Temesvár, 2010. július 19-23. Az előadás címe: Szövegértő olvasás.

Kultúrák határán, Bukaresti Egyetem, Hungarológiai Tanszék, Bukarest, 2009. november 27-28. Az előadás címe: A polgár fogalma és identitása Márai Sándor két regényében.

Bolyai Nyári Akadémia, Magyar mint idegen nyelv tanítása. Fakultatív magyar nyelvoktatás, Temesvár, 2006. július 17-22. Az előadás címe: Irodalom a fakultatív magyar nyelvtanításban.

Tudományos Diákköri Konferencia, BBTE, Kolozsvár, 2005. április. A dolgozat címe: „Polgár a szó nemes értelmében”. Márai Sándor polgár-fogalmának megközelítése.