János Szabolcs, dr.

Tudományos fokozat: dr.E Sz 282005 1411111

Egyetemi beosztás: egyetemi docens

Tanulmányok:  

 • doktori oklevél: 2006, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • magiszteri oklevél: 2001, Irodalom és társadalom magiszteri program, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • egyetemi oklevél: 1999, magyar-német szak, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

Szakterület

 • Oktatás: Irodalomtörténet; Színháztörténet; Világirodalom
 • Kutatás: Színháztörténet (18-19. század); Utazási irodalom; Kulturális emlékezet és emlékezethelyek; Német-magyar kulturális kapcsolatok

Oktatott tantárgyak

 • Világirodalom, 1-2. félév (Magyar nyelv és irodalom szak, Német nyelv és irodalom szak, Angol nyelv és irodalom szak)
 • A magyar irodalom története (Felvilágosodás és romantika), 3-4. félév (Magyar nyelv és irodalom szak)
 • A német irodalom története, 3-4. félév (Német nyelv és irodalom szak)
 • A német irodalom története, 5-6. félév (Német nyelv és irodalom szak)
 • Bevezetés az interkulturális tanulmányokba, 1. félév (Többnyelvűség és multikulturalitás MA)
 • Kulturális emlékezet és imagológia a közép-európai irodalmakban, 2. félév (Többnyelvűség és multikulturalitás MA)
 • Erdély és a Partium kulturális öröksége (3. félév)

Tudományos kutatási projektek:

 • 2001–2002: A színház helye a XVIII. század művelődési intézményrendszerében. Támogató: Arany János Közalapítány a Tudományért
 • 2000–2004: Az érzékenység drámái a magyar nyelvű színjátszás gyakorlatában. Támogató: Sapientia KPI
 • 2004–2005: Emlékezet, narráció és innováció a 18–19. századi német drámairodalomban (Az erdélyi német színjátszás és drámairodalom példája). Támogató: Sapientia KPI
 • 2005–2006: A globalizáció jegyében értelmezett interkulturalitás, transzkulturalitás és transznacionalitás problémaköre a regionális német kultúrákban és irodalmakban. Támogató: Sapientia KPI
 • 2006–2009: Német nyelvű hivatásos színjátszás Erdélyben 1848-ig. ​Támogató: Sapientia KPI
 • 2008-2009: Nő és a természet – Női identitás erősítő programsorozat (HURO/0801/027). Támogató: Európai Unió (HURO CBC)
 • 2010–2012: Ethnic revival. Esélyegyenlőség a lokális identitás megőrzésére és újjászervezésére az oktatásban és a szakemberképzésben (HURO/0901/042). Támogató: Európai Unió (HURO CBC)

 • 2014: Topográfiai modellek a kelet-közép európai mikro-régiókban. Támogató: Sapientia KPI

 • 2014–2015: Színház és kultúrtranszfer a 18–19. században: az erdélyi német nyelvű színjátszás példája. Támogató: MTA Domus Szülőföldi Kutatói Ösztöndíj (96/6864/HTMT)
 • 2016: Az erdélyi német irodalom topográfiája. Támogató: MTA Domus Hungarica Kutatói Ösztöndíj (8524/72/2014/HTMT)
 • 2016–2017: MTA Domus Szülőföldi Kutatói Ösztöndíj: Idegenség-képzetek és kulturális emlékezet az erdélyi német irodalomban. Támogató: Magyar Tudományos Akadémia, Domus Kuratórium.

 • 2016–2017: MTA Domus Szülőföldi Kutatói Ösztöndíj (csoportos): Német-magyar kulturális transzferfolyamatok a Habsburg Monarchia sajtójában. Támogató: Magyar Tudományos Akadémia, Domus Kuratórium.

 • 2016–2017: Vendégkutatói Ösztöndíjprogram, Regensburg: Reiseliteratur im 18.–19. Jahrhundert; Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte in Siebenbürgen; Verhältnis Zentrum–Provinz. Támogató: Regensburgi Egyetem, FZ DiMOS (Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa Német Nyelvének Kutatóközpontja).

Testületi tagságok

 • Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Állandó Vegyesbizottság (MTA, Osztrák Tudományos Akadémia)
 • MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság
 • MTA Külső Köztestület
 • Thalia Germanica
 • Romániai Germanisták Társasága (nagyváradi regionális elnök)
 • Erdélyi Múzeum-Egyesület

Elérhetőség:

 • e-mail: janos.szabolcs@partium.ro
 • munkahelyi telefon: +40-259-418252

Publikációk

Önálló kötet

 1. Az érzékeny színház. A magyar nyelvű hivatásos színház a 18–19. század fordulóján. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2007.

Szerkesztett kötetek

 1. A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő. Szerk.: Busa Krisztina; János Szabolcs; Tamássy-Lénárt Orsolya. Kolozsvár–Nagyvárad: Erdélyi Múzeum-Egyesület–Partium Kiadó, 2022.
 2. Erinnerungsorte und Kulturtransferprozesse im südosteuropäischen Raum: Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge des 11. Internationalen Kongresses der Germanisten Rumäniens, Großwardein / Nagyvárad / Oradea, 3.–7. Juni 2018. Wien, Praesens Verlag, 2020.
 3. Az irodalom és a kultúra éltető közege: A lokális és a regionális. Szerk: Albu-Balogh, Andrea; János, Szabolcs; Verók, Attila. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020.
 4. Netzwerke und Transferprozesse. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge der VII. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium. Hrsg. v. Bánffi-Benedek, Andrea – Boszák, Gizella – János, Szabolcs – Nagy, Ágota. Wien: Praesens, 2018, S. 105–117.
 5. Umwandlungen und Interferenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge der VI. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium, Oradea, 18.–19. September 2014. Wien: Praesens Verlag, 2016 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 13)
 6. Krisen als Wendepunkte. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge der V. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium, Oradea, 6.–8. September 2012. Wien: Praesens Verlag, 2015 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 12).
 7. Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und Lernen in zwei Kulturen. Teil 1. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2012.
 8. Globale und lokale Denkmuster. Festschrift für Elena Viorel zum 70. Geburtstag. Hg. v. Szabolcs János-Szatmári. Klasenburg – Großwardein: EME – Partium Verlag, 2010. (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik 9)
 9. Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Bd. 1. Hg. Szabolcs János-Szatmári, Noémi Kordics, Eszter Szabó.Klasenburg – Großwardein: EME – Partium Verlag, 2010. (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik 7)
 10. Dráma – múlt, színház – jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből.Szerk. Czibula Katalin – Emődi András – János-Szatmári Szabolcs. Kolozsvár – Nagyvárad: EME – Partium Kiadó, 2009.
 11. Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Bd. 1. Hg. v. Szabolcs János-Szatmári – Judit Szűcs. Klasenburg – Großwardein: EME – Partium Verlag, 2008.
 12. Deutsches Theater im Donau-Karpatenraum. Hg. v. Balogh F. András – János-Szatmári Szabolcs. Heidelberg / Klausenburg: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde – Presa Universitară Clujeană, 2008.
 13. Germanistik ohne Grenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. 1–2. Szerk. János-Szatmári Szabolcs. Kolozsvár–Nagyvárad, EME–Partium Kiadó, 2007.

Gyűjteményes kötetben megjelent tanulmányok

 1. Kitörési kísérlet. Taub János: A róka meg a szőlő, 1958. In: Boros, Kinga; Jákfalvi, Magdolna; Kékesi-Kun, Árpád (szerk.): Nagyváradi magyar színháztörténet 19501990. Philther-elemzések. Kolozsvár–Marosvásárhely: Erdélyi Múzeum-Egyesület–UArtPress Kiadó, 2022, 61-76.

 2. "Életképből életképecske". Gábor József: Luxemburg grófja, 1967. In: Boros, Kinga; Jákfalvi, Magdolna; Kékesi-Kun, Árpád (szerk.): Nagyváradi magyar színháztörténet 19501990. Philther-elemzések. Kolozsvár–Marosvásárhely: Erdélyi Múzeum-Egyesület–UArtPress Kiadó, 2022, 88–103.

 3. Magyar főúri családok Bécs 18. századi színházi kultúrájában. In: Nyerges Judit - Verók Attila - Zvara Edina (Szerk.): MONOKgraphia. Művelődéstörténeti tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. Budapest, Kossuth Kiadó, 2016, 341-346.
 4. Man tadelt auch – doch mit Verstand. Die siebenbürgische Theaterpresse im 18. Jahrhundert. In: Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten. Zentraleuropäische Studien für Andrea Seidler. Hg. von Márta Csire, Erika Erlinghagen, Zsuzsa Gáti, Brigitta Pesti, Wolfgang Müller-Funk. Wien: Praesens Verlag, 2015, S. 119-130.
 5. Szigetvárad. Drámakézirat Nagyvárad 1660-as ostromáról. In: Szín–játék–költészet.Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Szerk: Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna. Budapest-Nagyvárad: Partium-Protea-reciti, 2013, 355360.
 6. Das Theater der Empfindsamkeit und seine ungarische Rezeption. In: Globale und lokale Denkmuster. Festschrift für Elena Viorel zum 70. Geburtstag. Hg. v. Szabolcs János-Szatmári. Klasenburg – Großwardein: EME – Partium Verlag, 2010, S. 207–226. (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik 9)
 7. Vándorszínészet, idényszínház, regionális színház. A 18. századi erdélyi német nyelvű színjátszás tipológiája. In: Dráma – múlt, színház – jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Szerk. Czibula Katalin – Emődi András – János-Szatmári Szabolcs. Kolozsvár – Nagyvárad: EME – Partium Kiadó, 2009, 93–104.
 8. Dramentheorie und Theaterpraxis in Siebenbürgen im 18. Jahrhundert. In: Balogh F. András – János-Szatmári Szabolcs (Hg.): Deutsches Theater im Donau-Karpatenraum. Heidelberg / Kleusenburg: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde – Presa Universitară Clujeană, 2008, 37–54.
 9. Herta Müller und die Positionen der rumäniendeutschen Schriftsteller im binnendeutschen Literaturkanon. In: „Erliegst du der Götter Abgeschiedenheit”. Exil und Fremdheitserfahrung in der deutschen Literatur. (Klausenburger Beiträge zur Germanistik 2). Szerk. Balogh F. András, Harald Vogel. Kolozsvár, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2007, 205–216.
 10. Olasz-magyar színházi kapcsolatok a XIX. század második felében. A két Salvini. In:Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén. Szerk. Egyed Emese. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2005, 169–180.
 11. Színház- és drámaelméleti nézetek az 1790–1820-as években. In: Néző, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok. Szerk. Egyed Emese. Kolozsvár, 2004, 32–62.
 12. Die Kolonie – Dugonics András Etelka Karjelben című drámájának forrása. In:Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád professzor tiszteletére. Szerk. Egyed Emese. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2002, 104–109.

Konferenciakötetben megjelent tanulmányok

 1. Josef Marlin, der „filius perditus patriae“ und die ungarische Revolution von 1848. In: Katalin Blaskó, Wynfrid Kriegleder, Orsolya Tamássy-Lénárt (Hg.): „von der Einheit losgerissen“. Die Verlustgeschichte der Hungari. Wien: Praesens Verlag, 2023, 122–136.
 2. A Bánság tudományos feltérképezése a 18. században: Ignaz von Born és Francesco Griselini." In: Albu-Balogh Andrea – János Szabolcs: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális 2. Kolozsvár–Nagyvárad, EME–Partium Kiadó, 2023, 39–54.
 3. „... úr, kancellista, pap, minden.” Fordítói elvek és arcélek, fordítások és nyelvhasználat a 18. század végének magyar színházi kultúrájában. In: Busa, Krisztina; János, Szabolcs; Tamássy-Lénárt, Orsolya (szerk.): A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő. Kolozsvár–Nagyvárad: Erdélyi Múzeum-Egyesület–Partium Kiadó, 2022, 281–300.

 4. Graf Benjowsky: mitteleuropäischer Held, ungarischer(?) Magnat und empfindsame Bühnenfigur. In: János, Szabolcs (Hg.): Erinnerungsorte und Kulturtransferprozesse im südosteuropäischen Raum: Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge des 11. Internationalen Kongresses der Germanisten Rumäniens, Großwardein / Nagyvárad / Oradea, 3.–7. Juni 2018. Wien: Praesens Verlag, 2020, 55–78.

 5. Régióképzetek és regionális identitás: Erdély és a Bánság a 18–19. századi német nyelvű utazási irodalom tükrében. In: Albu-Balogh, Andrea; János, Szabolcs; Verók, Attila (szerk.): Az irodalom és a kultúra éltető közege: A lokális és a regionális. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020, 49–66.

 6. Von der „Strafkolonie“ bis zum „Eldorado“: die Neuentdeckung des Banats im 18. Jahrhundert. In: Wynfrid Kriegleder / Andrea Seidler (Hg.): Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich: Der Kommunikationsraum Wien. Wien: Praesens, 2019, S. 73–97.
 7. Erinnerungsorte und Geschichtserinnerung im siebenbürgisch-deutschen Theater des 18.–19. Jahrhunderts. In: Katalin Czibula / Júlia Demeter / Márta Zsuzsanna Pintér (Eds.): Theory and Practice in 17 th –19 th Century Theatre. Sources, influences, texts in Latin and in the vernacular, ways towards professional stage. Eger: Líceum Kiadó, 2019, S. 179186.
 8. Die Nord-Amerika-Reisebeschreibung des Siebenbürgers Sándor Bölöni Farkas aus dem Jahr 1834. In: Wynfrid Kriegleder / Alexander Ritter: Charles Sealsfield und der transatlantische ustausch im 19. Jahrhundert. Wien: Praesens Verlag, 2018, S. 143–158.
 9. Hálózatok és egyéni kapcsolatrendszerek id. Wesselényi Miklós báró színházi levelezésében. In: Biró Annamária – Boka László (szerk.): Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. Budapest – Nagyvárad: reciti – Partium KIadó, 2018, 105–116.
 10. Die siebenbürgischen Harteneck-Bearbeitungen am Schnittpunkt von konkurrierenden Erinnerungsdiskursen. In: Bánffi-Benedek, Andrea / Boszák, Gizella / János, Szabolcs / Nagy, Ágota (Hg.): Netzwerke und Transferprozesse. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge der VII. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium. Wien: Praesens, 2018, S. 105–117.
 11. Regionen und/oder Dreiländerecke? Die regionalen Kulturen Siebenbürgens und des Banats in den Reiseberichten des 18.–19. Jahrhunderts. In: Räumliche Semantisierungen. Raumkonstruktionen in den deutschsprachigen Literaturen aus Zentral- und Südosteuropa im 20.–21. Jahrhundert. Hg. von Enikő Dácz. München – Regensburg: IKGS – Verlag Friedrich Pustet, 2018, S. 139–154.
 12. „Je größer Mannigfaltigkeit unter den Menschen, desto herrlicher ist ihr Geschlecht.“ Die sprachlich-kulturelle Vielfalt Siebenbürgens und des Banats in den Narrativen des „‚18.–„19. Jahrhunderts. In: Hannes Philipp – Andrea Ströbel (Hrsg.): Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung. Beiträge zur 2. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Budapest, 1.–3. Oktober 2015. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet…‡„€, 2017, S. 395–415.
 13. Siebenbürgen, das Banat und die Topografien der Fremdheit. Mobilität und Fremdheitserfahrung in Reiseberichten János, Szabolcs (Hrsg.): Umwandlungen und Interferenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge der VI. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium, Oradea, 18.–19. September 2014. Wien: Praesens Verlag, 2016 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 13), S. 49–66.
 14. Die Vielvölkerregionen Siebenbürgen und das Banat in den Reisebeschreibungen des 18. Jahrhunderts. In: Berzeviczy, Klára / Jónácsik, László / Lőkös, Péter (Hg.): Mitteleuropäischer Kulturraum. Völker und religiöse Gruppen des Königreichs Ungarn in der deutschsprachigen Literatur und Presse (16.–19. Jahrhundert). Berlin: Frank&Timme Verlag, 2015, S. 127–140.
 15. „Freund des Vaterlandes, der Wahrheit, der Tugend…“ Lebens- und Schaffensbedingungen des Gelehrtenstandes in Siebenbürgen am Ende des 18. Jahrhunderts. In: János, Szabolcs / Nagy, Ágota (Hg.): Krisen als Wendepunkte. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge der V. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium, Oradea, 6.–8. September 2012. Wien: Praesens Verlag, 2015 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 12), 309 S., S. 19–32.
 16. Ungarn und Siebenbürgen in Reiseberichten des 18. Jahrhunderts. In: Hillenbrand, Rainer (Hg.): Erinnerungskultur. Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschen Literatur. Wien: Praesens Verlag, 2015, S. 59–71. (Pécser Studien zur Germanistik 7)
 17. Kultúrmisszió és/vagy szakképzés – az erdélyi magyar magánegyetemi rendszer feladatai és perspektívái. In. Lévai Attila – Pálfi József (szerk.): Kettős kisebbségben. A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Partiumi Keresztény Egyetem nemzetközi konferenciájának tanulmányai. Komárom, Selye János Egyetem, 2014, 155-165.
 18. Pest-Ofen als Zentrum und Peripherie im Theaterwesen des Königreichs Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest. Hg. v. Wynfried Kriegleder, Andrea Seidler und Jozef Tancer. Bremen: edition lumière, 2012, S. 159-168. 
 19. Die ungarische Schaubühne als Bildungsmacht im 18. Jahrhundert. In: Gedächtnis und Erinnerung in. Zentraleuropa. Hg. v. András F. Balogh – Helga Mitterbauer. Wien: Praesens, 2011, S. 125–140.
 20. Weiblichkeit im Rampenlicht – Die Frau im Theater des 18. Jahrhunderts. In:Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben. Szerk. Czibula Katalin – Kordics Noémi. Nagyvárad – Budapest: Partium Kiadó – Protea Kulturális Egyesület, 2011, 69–85.
 21. Schillers Dramen auf den siebenbürgischen Bühnen des 18. Jahrhunderts. In: Im Schatten eines anderen? Schiller heute. Hg. v. András F. Balogh – Imre Kurdi – Magdolna Orosz – Péter Varga. Frankfurt am Main: Peter Lang 2010, S. 219–228.
 22. Zur Typologie des siebenbürgische-deutschen Theaters im 18. Jahrhundert. In:Deutsche Sprache und Kultur in Siebenbürgen. Szerk. Wynfried Kriegleder, Andrea Seidler und Jozef Tancer. Bremen: edition lumiére, 2009, 159–170.
 23. Die Professionalisierung des deutschsprachigen Theaters in Siebenbürgen: Schauspielergesellschaften, Organisationsformen, Repertoire. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik. Beiheft: Germanistische Nachbarschaften. Deutschsprachige regionale Kulturen Ostmitteleuropas. Hg. v. Zoltán Szendi. Budapest–Bonn: Gesellschaft ungarischer Germanisten – Deutscher Akademischer Austausch Dienst, 2008, 77–84.
 24. Das siebenbürgisch-deutsche Theater des 18. Jahrhunderts im Kontext der Aufklärung. In: Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung 10. Szerk. Carmen Elisabeth Puchianu. Brassó, Aldus Kiadó, 2008, 73–91.
 25. Hatalom, politika és erkölcs kérdései id. Wesselényi Miklós politikai szomorújátékaiban. In: Színházvilág – világszínház. Szerk. Czibula Katalin. Budapest, Ráció Kiadó, 2008, 230–242.
 26. Literaturgeschichte im Curriculum der Christlichen Universität Partium Oradea, Rumänien. In: Überlegungen zum Literaturunterricht im Bachelor-Studium des Bologna-Prozesses im Rahmen der 1. Internationalen Konferenz zum deutschsprachigen Literaturunterricht an Hochschulen in Mittel- und Osteuropa. Szerk. Lucia Gorgoi, Ute Michailowitsch, Tar Gabriella-Nóra. Kolozsvár, Mega Kiadó, 2008, 89–98.
 27. Ein Theoretiker des siebenbürgisch-deutschen Theaters: Der Aufklärungsphilosoph Michael Hißmann. In: Germanistik ohne Grenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. 1. köt. Szerk. János-Szatmári Szabolcs. Kolozsvár – Nagyvárad, EME – Partium Kiadó, 2007, 293–302.
 28. Az érzékenység mint dramaturgiai kategória. In: A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Szerk. Demeter Júlia. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003, 317–326. 

Szakfolyóiratban megjelent tanulmányok

 1. Wir legen die Kälte des Getrenntseins ab…“ Die Anfänge des deutsch-ungarischen Dialogs in der Zwischenkriegszeit. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. Nr. 46, 2023.
 2. A test kifejezőereje mindent el tud mesélni az emberi lélekről. Gondolatok a Nagyvárad Táncegyüttes Antigoné című előadásáról. = Táncművészet, 50. évfolyam 4. (410.), 2022. tél, 20-21.
 3. „Die Starken, Helden wanken, doch Theresia stehet.“ Siebenbürgische Traueroden zum Tode Maria Theresias. In: Hungarian Studies. A Journal of the International Association for Hungarian Studies. 32/2 (2018), S. 205–226.
 4. Theater und Erinnerungskultur im 18. Jahrhundert. In: Germanistische Studien VII.Szerk. Harsányi Mihály – René Kegelmann. Eger: Líceum Kiadó, 2009, pp. 55–61.
 5. „Mit dieser Absicht der vaterländischen Gemeinnützigkeit…” Das aufklärerische Programm der Siebenbürgischen Quartalschrift. Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filología Alemana 16 (2008). Sevilla:Univ. de Sevilla, Fac. de Filologia, Dep. de Filología Alemana, 2008, 27–40.
 6. Vermittlung zwischen Zentrum und Peripherie. Deutsche Wandertruppen in Siebenbürgen. In: Horst Fassel, Paul S. Ulrich(ed.): Thalia Germanica 9 (2007).Alltag und Festtag im deutschen Theater im Ausland vom 17.–20. Jahrhundert. Berlin: Lit Verlag, 2007, 17–36.
 7. Színházkoncepciók a 18–19. század fordulóján. Symbolon 2006/11, 26–35.
 8. Gustavo Salvini nagyváradi Shakespeare-előadásai. Symbolon 2003/2, 121–125.
 9. A morális színház eszménye az 1790–1820-as években. Partiumi Egyetemi Szemle2003/2, 207–220.
 10. „Fejedelmek iskolája”. Partiumi Egyetemi Szemle 2003/1, 167–178.
 11. Műfaji kategória és dramaturgiai jelentés. Theatron 2003/1, 17–23.
 12. Színház, nemzet, hazafiság. Partiumi Egyetemi Szemle 2002/2, 169–176.
 13. „Sziveket, s Emberséges Embereket formáljon.” Színházelméleti nézetek az 1790–1820-as években. Erdélyi Múzeum 2002/1–2, 45–55.
 14. Az érzékenység drámái. Partiumi Egyetemi Szemle 2002/1, 211–226.
 15. Színház, templom, iskola. Theatron 2000/4, 9–17.

Előadások tudományos konferenciákon

 1. Die Dramen von Miklós Bánffy im Zeichen des Mythologischen, Bürgerlichen und Politischen. Konferencia: Graf Miklós Bánffy: Ein ungarisches Universalgenie. Künstler, Politiker, Literaturmann. Collegium Hungaricum, Bécs, 2023. december 13.
 2. Baron Franz von Nopcsa, als Erinnerungsträger Mitteleuropas und der k.u.k. Monarchie: „Magyarusaurus Dacus“ von Gianina Cărbunariu. Konferencia: Erinnerungskulturen in Mitteleuropa. Bad Kissingen, Németország, 2023/12/04 - 2022/12/08
 3. „Es ist nicht wahr, daß es für alles Worte gibt.“ Herta Müllers ungarische Rezeption zwischen Politik und Ästhetik". Konferencia: Herta Müller 70 Hommage an eine politische Schriftstellerin. Bad Kissingen, Németország, 2023/12/08 - 2022/12/10.
 4. Csokonai nagyváradi kapcsolati hálója: Rhédey Lajos és Sándorffi József =  "A kincsek negédes csűre". Csokonai 250 konferencia, Debrecen, 2023. november 16.
 5. Deutsch-ungarische literarische Debatten um den Transilvanismus in der Zwischenkriegszeit. Konferencia: Deutsches literarisches und kulturelles Erbe im südosteuropäischen Raum. Hermannstadt/Sibiu, 3. – 4. November 2023.
 6. Paläontologe, Reisender, Spion, Diplomat: der Baron Franz von Nopcsa (1877–1933), eine außerordentliche Figur der Österreich-Ungarischen Monarchie. Konferencia: X. Internationale Konferenz Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext. Pardubice, Lehrstuhl für Fremdsprachen, Universität Pardubice, 26. ─ 28. Oktober 2023.
 7. Városnarratívák, lokális emlékezet, brandépítés (Nagykároly). Konferencia: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális 3. PKE, Nagyvárad, 2023. szept.
 8. A Klingsor-kör magyar kapcsolati hálója. Konferencia: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 5. PKE, Nagyvárad, 2023. június
 9. Die Erinnerung der k.u.k. Monarchie und des Goldenen Zeitalters Mitteleuropas in der Aufführung Magyarosaurus Dacus von Gianina Cărbunariu. Konferencia: Deutsche Sprache, Literatur und Kultur im östlichen Europa. Internationale Konferenz. West-Universität Temeswar - Fachbereich Germanistik; Universität Regensburg - Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (Fz Dimos); Universität Augsburg - Forschungs- und Kooperationszentrum Mittel-, Ost-, OStmittel- und Südosteuropa (Forumost). Temesvár, 2023. május 18–20.
 10. „Die vergessene Generation der siebenbürgisch-sächsischen Literatur der Zwischenkriegszeit. Der transsilvanistische Kreis um die Zeitschrift Klingsor. Konferencia: Vergessene Literatur der Moderne aus Österreich. Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs am 11. und 12. Mai 2023.
 11. Nemzeti játékszínt mondok… Kölcsey Ferenc tanácskozó beszéde a magyar színjátszásról. Konferencia: Kölcsey Ferenc nagykárolyi szobrának avatását kísérő konferencia. Nagykároly, 2023. április 18.
 12. Transzilvanizmus-változatok és együttműködési stratégiák az erdélyi német irodalomban. Konferencia: Transzilvanizmus-ülésszak, projektértékelő. Kolozsvár, 2023. április.
 13. Geteilte Erinnerungen und plurale Erinnerungskulturen bei den Sathmarer Schwaben zwischen Heroismus und Opfertum. Konferencia: 26. Internationale Tagung Kronstädter Germanistik 2023. Kronstadt/Brassó, 23.-25. März 2023.
 14. Pest-Ofen als Zentrum und Peripherie des deutschen und ungarischen Theaterwesens im 18. und 19. Jahrhundert. Konferencia: Stadt- und Kulturgeschichte von Budapest. Bad Kissingen, 2022. december.
 15. Orte und Zeichen der Erinnerung in der Region Partium in Siebenbürgen Konferencia: Erinnerungskulturen in Mitteleuropa. Bad Kissingen, 2022. december.
 16. Az operett bűvkörében. Kísérlet egy kultusz értelmezésére Nagyvárad példáján Konferencia: 21. Semiotica Agriensis: Színházszemiotika. Eger, 2022. október.
 17. Ungarisch-sächsische Kooperation in der Zwischenkriegszeit Konferencia: Literarischer Aufbruch in Siebenbürgen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. Bad Kissingen, 2022. október.
 18. Deutsch-ungarische literarische Dialoge in der Zwischenkriegszeit Konferencia: 12. Internationaler Kongress der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens. Konstanca, 2022. szeptember.
 19. „Hier ist ein Warteland.” Melancholie und Einsamkeit der Banater Dörfer und Kleinstädte in Esther Kinskys Roman Banatsko. Konferencia: Kleinstädtische und dörfliche Milieus in Zentraleuropa. Jahrestagung des Literatur- und Kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Budapest, 2022. szeptember
 20. Magyar-német irodalmi dialógusok a két világháború között: fordítók és közvetítők Konferencia: A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő 2., Kémer, 2022. szeptember.
 21. A pater patriae mint pater familias eszménye a 18. század államelméleti gondolkodásában és színházi gyakorlatában Konferencia: Kormányzás és kultúrapártolás a hosszú XIX. században, Kolozsvár, 2022. május.
 22. „Megosztott emlékezet", „emlékezetkonkurencia" az erdélyi regionális irodalmakban Konferencia: 25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – jubileumi konferencia, Kolozsvár, 2022. május.
 23. Wissenszirkulation und Gelehrtennetzwerke in der siebenbürgischen Presse der Aufklärung. Ungarische Autoren auf deutschem Sprachgebiet (1880-1938). Tagung des Germanistischen Lehrstuhls der KPPU. Piliscsaba, 2019. június. 11–12.
 24. Benjowski, der empfindsame Bühnenheld. Benjowsky – ein (mittel)europäischer Held. Internationale wissenschaftliche Konferenz. Wien, 22.–25. Mai 2019.
 25. Die Last der Freiheit und des Erinnerns. Der Zweite Weltkrieg in den zeitgenössischen Literaturen Siebenbürgens. Geistesfreiheit. Deutsche Literatur zwischen Autonomie und Fremdbestimmung. Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs. Pécs, 2019. május 9-10.
 26. Fremdwahrnehmung und ethnische Stereotype in Siebenbürgen. Erinnerungskulturen in Mitteleuropa. Bildungs- und Begegnungsstätte Der Heiligenhof, Bad Kissingen, 2018. december 9–14.
 27. Loci Memoriae Transilvanicae – irodalom, színház, emlékezet. Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális. Nagyvárad, 2018. november 5-6.
 28. Erinnerungsorte und Geschichtserinnerung im siebenbürgisch−deutschen Theater des 18.–19. Jahrhunderts. Theory and Practice in 17 th –19 th Century Theatre. Sources, influences, texts in Latin and in the vernacular, ways towards professional stage. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eszterházy Károly Egyetem. Eger, 2018. szept. 6-8.
 29. Kollidierende Gedächtnisse und regionale Identitätsdiskurse in Esther Kinskys Banatsko „Die Mühen der Berge liegen hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen.“ Literatur, Sprache und Politik – Bertolt Brecht zum 120. Geburtstag XXI. Internationale Tagung Kronstädter Germanistik. Brassó, 2018.03.22-24.
 30. Loci Memoria transsilvanicae – siebenbürgische Erinnerungsorte aus vergleichender Perspektive. Erinnerungskulturen in Europa. Vom 10. Dezember bis 15 .Dezember 2017 in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof”, Bad Kissingen.
 31. Unterwegs: Reisende als kulturelle Vermittler in Siebenbürgen und im Banat (18.19. Jahrhundert). Der Kommunikationsraum Wien. Internationale Tagung der Universität Wien und der Universität Bratislava. Drosendorf, Ausztria, 2017.12.07-10.
 32. Erinnerungskonkurrenzen in den regionalen Kulturen Siebenbürgens und des Banats. 4. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS). Brassó, 2017. október 5-7.
 33. Die Region(alität) als Intention von Literatur. Das Beispiel Siebenbürgens und des Banats. 5. MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband)-Kongress: „Region(en) von Mitteleuropa. Historische, kulturelle, sprachliche und literarische Vermittlungen.” Budapest, 2017.10.11-14.
 34. Opfermythen in der siebenbürgisch-deutschen Dramenliteratur im ausgehenden 19. Jahrhundert. Opfermythen in Zentraleuropa. Jahrestagung des Literatur- und Kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Wien/Bécs, 2017. szeptember 7-9.
 35. Hálózatok és egyéni kapcsolatrendszerek id. Wesselényi báró színházi levelezésében. Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. Nagyvárad, 2017. szeptember 13–15.
 36. Die Reformation als Bezugsrahmen und Kontext der dramatischen Literatur in Siebenbürgen. „Es ist keine Lehre so närrisch oder schändlich, die nicht auch Schüler und Zuhörer finde.“ Luthers Reformation und deren Wirkung auf Kultur, Literatur und Sprache im deutschsprachigen Raum Mittel- und Südosteuropas. XX. Internationale Tagung Kronstädter Germanistik. Kronstadt, 31.03-01.04.2017.
 37. Große Ruhe und sanfte Traurigkeit“. Siebenbürgen und das Banat in der zeitgenössischen Erinnerungskultur. Erinnerungskulturen in Europa. Vom 27. November bis 2.Dezember 2016 in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof”, Bad Kissingen.
 38. Die Repräsentation der Region Banat in den Reisebeschreibungen des 18. und 19. Jahrhunderts. Germanistik zwischen Regionalität und Internationalität – Internationale Tagung: 60 Jahre Temeswarer Germanistik. 20-22. Oktober 2016.
 39. Die Reisebeschreibung des Siebenbürgers Sándor Bölöni Farkas nach Nord-Amerika aus dem Jahr 1834. Internationaler Sealsfield Kongress 2016. Gottlieben / Ermatingen / Konstanz. 29. September – 2. Oktober 2016.
 40. Theater und Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert (Ungarn und Siebenbürgen). 3. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS). Regensburg, 2016/09/29 - 2016/10/01.
 41. Regionalitätsdiskurse in der (siebenbürgisch-deutschen) Literatur und Presse. Netzwerke und Transferprozesse. VII. Internationale Germanistentagung. Oradea / Nagyvárad / Großwardein (Rumänien), 8.–9. September 2016.
 42. Topographische Modelle in der siebenbürgisch-deutschen Literatur. Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur. Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs. am 21. und 22. April 2016
 43. Geschichte und Erinnerung: das Schicksal der Großwardeiner Juden vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. „Das Leid der Anderen“ Deutsch-jüdische Erinnerungen. Tagung der Akademie Mitteleuropa e.V. in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“. Bad Kissingen, 2015. november 22-27.
 44. „Je größer Mannigfaltigkeit unter den Menschen, desto herrlicher ist ihr Geschlecht.“ - Die sprachlich-kulturelle Vielfalt Siebenbürgens in den Narrativen des 18.–19. Jahrhunderts. „Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung”. 2. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS). Veranstalter: Universität Regensburg – FZ DiMOS; Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) – Germanistisches Institut; Andrássy Universität Budapest. Budapest, 1-3. Oktober 2015.
 45. Die Reiseberichte des 18.–19. Jahrhunderts als theaterhistorische Quellen. A szövegtől a szcenikáig. Kutatások a korai dráma- és színháztörténet területén. X. egri drámatörténeti konferencia az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Irodalomtudományi Tanszéke szervezésében. Eger, 2015. 09.01-04.
 46. Topographische Modelle in den Reisebeschreibungen des 18. und 19. Jahrhunderts. X. Internationaler Kongress der Germanisten Rumäniens. Veranstalter: Gesellschaft der Germanisten Rumäniens; Forschungs- und Exzellenzzentrum „Paul Celan” der Universität Bukarest; Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der Universität München; Philologische Fakultät der „Transilvania” Universität Kronstadt. Brașov / Kronstadt 31.05.–4.06.2015.
 47. Literaturvermittlung und Theaterjournalistik: die Gattungsvielfalt des Theatral Wochenblattes. Jubiläumskonferenz Tradition und Zukunft germanistischer Forschung und Lehre Károly-Eszterházy-Hochschule Eger. 2015.03.27-28.
 48. Der Zusammenbruch der Monarchie und der Erste Weltkrieg im autobiographischen Roman von Karl [Károly] Molter. Umwandlungen und Interferenzen. VI. Internationale Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium. Oradea, 2014.09.18-19.
 49. Die Topographie der Erinnerung in den siebenbürgisch-deutschen Dramen. Zentraleuropa und Konzepte einer „kleinen“, „minoritären“ und „marginalen“ Literatur. Jahrestagung des Literatur- und Kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Budapest, 2014.09.11-13.
 50. Kultur und Gedächtnis: Ungarn und Siebenbürgen in den Reiseberichten des 18. Jahrhunderts. Erinnerungskultur. Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschsprachigen Literatur. Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs. Pécs, 2014.05.22-23.
 51. Kultur- und Literaturvermittlung in der Siebenbürgischen Quartalschrift.4. MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband)-Kongress: „Zentren und Peripherien – Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa. Erfurt, Universität Erfurt, 2014.04.10-12.
 52. Die Rolle des jüdischen Bürgertums im kulturellen Leben Großwardeins. Deutsch-jüdische Kultur- und Beziehungsgeschichte im östlichen Europa. Tagung der Akademie Mitteleuropa e.V. in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Deutschsprachige-Jüdische Kultur Mitteleuropas an der Eötvös Loránd Universität, Budapest. Bad Kissingen, 2013. december 1–5.
 53. Der Vielvölkerraum Siebenbürgen in Reisebeschreibungen des 18. Jahrhunderts. Mitteleuropäischer Kulturraum. Die Darstellung von Völkern und religiösen Gruppen des Königreichs Ungarn in der deutschsprachigen Literatur und Presse des 16.–19. Jahrhunderts. Internationale Konferenz des Lehrstuhls für Germanistik der Katholischen Péter-Pázmány-Universität. Budapest, 2013. november 12–13.
 54. A lokális identitás drámái. Esélyegyenlőség a lokális identitás megőrzésére és újjászervezésére az oktatásban és a szakemberképzésben. Hajdúböszörmény, 2012. január 13-15.
 55. Útleírás avagy piackutatás? Christoph Ludwig Seipp színigazgató utazásai Erdélyben és a Partiumban. Esélyegyenlőség a lokális identitás megőrzésére és újjászervezésére az oktatásban és a szakemberképzésben. Hajdúböszörmény, 2012. március 3-4.
 56. Das Theaterwesen in Temeswar bis 1848. Deutsche Sprache und Kultur im Banat. Arad (Ópálos), 2012. szeptember 19-23.
 57. Die Aufklärung als Krise und Umwandlung in Siebenbürgen. Krisen als Wendepunkte in der Germanistik. Nagyvárad, 2012. szeptember 6–9.
 58. Gedächtnis eines Flusses? Donau-Diskurse in der zeitgenössischen Literatur.Wechselwirkungen. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Pécs, 2010. szeptember 9–11.
 59. Weiblichkeit im Rampenlicht: die Frau im Theater des 18. Jahrhunderts. Mesél(het)ő női történetek. Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben. Großwardein–Nagyvárad, 2010. június 10–11.
 60. Pest-Ofen als Zentrum und Peripherie im Theaterwesen des Königreichs Ungarn.Deutsche Sprache und Kultur in Pest/Ofen – Budapest. Tata, 2010. június 2–6.
 61. A kisebbségi irodalmak helye a nemzeti irodalmi kánonban. Herta Müller példája.Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Nemzetközi konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés tiszteletére. Nitra (Nyitra), 2010. április 28–29.
 62. Schillers Dramen auf den siebenbürgischen Bühnen des 18. Jahrhunderts. Im Schatten eines anderen – Schiller heute. Konferenz. Budapest, 2009. november 9–11.
 63. Bancbanus. Die deutschsprachigen Adaptationen des Stoffes. Drámaszövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. Nemzetközi tanácskozás / Internationale Tagung / International Congress / Conférence internationale. Kolozsvár, 2009. június 5–7.
 64. A színésznők társadalmi megítélése a 18-19. században. A világ női szemmel - Az ihletett nő. Debrecen, 2009. április 24-26.  
 65. Aus Tränen und Lachen – das weinerliche Lustspiel. Lachgeschichte(n). Humor und seine Spielarten in der deutschen Sprache und Literatur. Brassó, 2009. március 26–29.
 66. Ungarn und Siebenbürgen in den Reiseberichten des Theaterunternehmers Christoph Ludwig Seipp. Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Nagyvárad, 2009. február 18–20.
 67. Die Familie als Ort der Empfindsamkeit in den Dramen des 18. Jahrhunderts. Familie im Wandel – Wandel in der Familie? – Aspekte der europäischen Kultur. Kolozsvár, 2008. december 4–5.
 68. Die Historisierung der Nationalgeschichte im historischen Drama des 18. Jahrhunderts. Germanistik mit vielen Fragen. Nyíregyháza, 2008. november 25.
 69. Komparatistische Ansätze in der siebenbürgisch-deutschen Theatergeschichtsschreibung. Egyetemesség és kultúra. Meltzl Hugó komparatisztikai öröksége. Nagyvárad, 2008. november 14–15.
 70. Siebenbürgisch-deutsche Theaterperiodika im 18–19. Jahrhundert. Konferenz zum Fest der Ungarischen Wissenschaft. Eger, 2008. november 12.
 71. Wandertheater, Saisontheater, Regionaltheater. Zur Typologie des siebenbürgisch-deutschen Theaters im 18.–19. Jahrhundert. Germanistische Nachbarschaften: deutschsprachige regionale Kulturen Ostmitteleuropas. Jahrestagung und internationale Konferenz der Gesellschaft Ungarischer Germanisten. Pécs, 2008. május 30–31.
 72. Theater und Erinnerungskultur im 18. Jahrhundert. „Erinnern und Vergessen“. Zum identitätsbildenden Beitrag der Deutschsprachigkeit im mittel- und osteuropäischen Raum. Brassó, 2008. március 27–29.
 73. Das politische Theater. Wissenschaften im Dialog. Nemzetközi germanisztikai konferencia. Nagyvárad, 2008. február 20–22.
 74. Dramen- und theatertheoretisches Denken in Ungarn am Ende des 18. Jahrhunderts.Wissen, Kreativität und Transformationen von Gesellschaften. Nemzetközi konferencia. Bécs, 2007. december 6–9.
 75. Szerepkörök és viselkedési minták az érzékenység drámáiban. Szerep- írás és identitás. Dramaturgiai, kultúraelméleti, szociálpszichológiai megközelítések. Színháztudományi konferencia. Marosvásárhely, 2007. nov. 30.
 76. Das siebenbürgisch-deutsche Theater als Regionaltheater. Das Beispiel des 18. Jahrhunderts. Epochen, Epochenschwellen und Sonderwege der deutschsprachigen Literaturen aus Südosteuropa im europäischen Kontext. Nemzetközi konferencia. Kolozsvár, 2007. november 2–3.
 77. Die Anfänge des deutschen Theaterwesens in Siebenbürgen. Schauspielergesellschaften, Theaterpublizistik, Quellen des Repertoires. Die deutsche Sprache und Kultur in Siebenbürgen. Nemzetközi konferencia. Nagyszeben, 2007. október 16–21.
 78. Literaturgeschichte im Curriculum der Christlichen Universität Partium. I. Internationale Konferenz zum deutschsprachigen Literaturunterricht an Hochschulen in Mittel- und Osteuropa. Kolozsvár, 2007. április 25–28.
 79. Das aufklärerische Programm der Siebenbürgischen Quartalschrift. X. Arbeitstagung der Kronstädter Germanistik. Brassó, 2007. április 12–15.
 80. Quellen der Geschichte des siebenbürgisch-deutschen Theaters (bis 1848).Germanistik ohne Grenzen. Nemzetközi germanisztikai konferencia. Nagyvárad, 2007. február 12–15.
 81. Vermittlung zwischen Zentrum und Peripherie: Deutsche Wandertruppen in Siebenbürgen. Alltag und Festtag im deutschen Theater im Ausland vom 17. bis 20. Jahrhundert. Repertoirepolitik zwischen Wunschvorstellungen der Kritik und des Publikums. Nemzetközi konferencia. Kolozsvár, 2006. november 8–11.
 82. Hiszmann […] a’ Színjáték mellett szóll…” Michael Hißmann színház- és drámaelméleti traktátusa. Felvilágosodás, Erdély. Nemzetközi konferencia. Kolozsvár, 2006. október 12–15.
 83. Die Anfänge des deutschen Theaters in Siebenbürgen: Wege und Perspektiven der Forschung. Későbarokk és klasszicizmus a magyar színpadon. Nemzetközi színház- és drámatörténeti konferencia.Nagyvárad, 2006. augusztus 28–31.
 84. Zwischen Kulturen. Die kulturvermittelnde Rolle des deutschen Berufstheaters im 18. Jahrhundert. A Romániai Germanisták Társaságának Kongresszusa. Temesvár, 2006. május 22–25.
 85. Die Rolle der deutschen Wandertruppen in der Herausbildung des professionellen deutschsprachigen Theaters in Siebenbürgen. Interkulturelle Herausforderungen für die Linguistik, Literatur und ihre Didaktik im erweiterten Europa. Veszprém, 2006. május 5–6.
 86. Das siebenbürgisch-deutsche Theater des 18. Jahrhunderts im Kontext der Aufklärung. IX. Arbeitstagung der Kronstädter Germanistik. Brassó, 2006. április 23–25.
 87. Tablók a 18–19. századi magyar színpadon. Néző, élmény, recepció. Színháztudományi konferencia, Marosvásárhely, 2005. november 25–26.
 88. Szomorújáték, érzékenyjáték, rajzolat. A XVIII. század népszerű drámái. Historia litteraria a XVIII. században. Nemzetközi tudományos konferencia. Budapest, 2004. október 12–14.
 89. Id. Wesselényi Miklós Hypparchus és Hyppiása. A világ színháza – a színház világa – nemzetközi dráma- és színháztörténeti konferencia. Eger, 2003. augusztus 25–27.
 90. Die Dramen der Empfindsamkeit auf den ungarischen Bühnen. Osztrák-Magyar Akadémiai Vegyesbizottág konferenciája. Budapest, 2004. szeptember 9–11.
 91. Fejedelmek iskolája. Iskola és színház – nemzetközi dráma- és színháztörténeti konferencia. Miskolc, 2002. szeptember 5–7.
 92. Dugonics András Etelka Karjelben című drámájának forrása. Thália Helyi Élete – Dráma- és színháztörténeti konferencia. Kolozsvár, 2002. július 2.
 93. Élőképek a régi magyar színpadon. Kép és Szöveg – Interdiszciplináris konferencia. Kolozsvár, 2002. május 22–24.
 94. Színház, nemzet, hazafiság. (Az anyanyelvű színjátszás funkciói a 18–19. század fordulóján). EME vándorgyűlés. 2001. szeptember 22–23.
 95. Magyar főúri színjátszás Bécsben. Thália Helyi Élete – Dráma- és színháztörténeti konferencia. Kolozsvár, 2001. június 12.
 96. Műfaji kategória és dramaturgiai jelentés. Diskurzusok a drámáról. Színháztudományi konferencia. Veszprém, 2001. május 8–11.
 97. Drámakézirat Nagyvárad 1660-as ostromáról. Tudomány Napja. Nagyvárad, 2000. november 3.
 98. Az érzékenység mint dramaturgiai kategória. Szent és profán – A magyar színjátszás európai gyökerei. Nemzetközi színház- és drámatörténeti konferencia. Eger, 2000. augusztus 23–26.
 99. A színház helye a XVIII–XIX. századok fordulójának kulturális intézményrendszerében. Thália Helyi Élete – Dráma- és színháztörténeti konferencia. Kolozsvár, 2000. július 2.
 100. Színházelméleti nézetek az 1790–1820-as években. Magyar színház – világszínház. Színháztudományi konferencia. Veszprém, 2000. május 10–11.
 101. „Szivet s emberséges embereket formáljon.” Színházelméleti gondolkodásunkkezdetei. EME Bölcsészettudományi Szakosztályának felolvasóülése. Kolozsvár, 2000. február 25.