Prezentare

magyar

Departamentul de Limbă şi literatură maghiară e una dintre cele mai „tinere” unităţi ştiinţifice şi profesionale a Universităţii Creştine Partium, asigurând baza studiilor în domeniul limbii şi literaturii maghiare începând cu anul universitar 2010-2011.

Cadrul legal al funcţionării acestei specializări este asigurat de decizia guvernamentală nr. 1093/30.09.2009, ceea ce înseamnă că absolvenţii noştri primesc diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Departamentul asigură prin aceste studii o formare profesională calitativ superioară, dezvoltarea profesională a studenţilor fiind asigurată de: profesori cu o experienţă profesională accentuată, cu un prestigiu profesional recunoscut pe plan naţional şi internaţional, prelegeri ţinute de profesori de renume din Ungaria, o comunitate profesională dinamică la nivel de departament, posibilităţi de bursă în străinătate şi o bibliotecă armonizată cu cerinţele departamentului, cu posibilităţi din ce în ce mai lărgite de documetare.

Universitatea Creştină Partium este o instituţie orientată spre interesele studenţilor, având o dimensiune redusă, o viaţă dinamică, în cadrul căreia toate clădirile ce servesc activităţile de învăţare se situează pe un perimetru restrâns, astfel studenţii se pot pregăti într-o ambianţă comodă, plăcută şi adecvată pentru cariera intelectuală aleasă.

Formarea profesională specifică e garantată calitativ printr-un colectiv de profesori şi cercetători cu o pregătire temeinică: 90% dintre ei deţin deja titlul de doctor, 45% au gradul didactic de conferenţiar sau profesor universitar, cursurile magistrale în domeniul literaturii şi limbii sunt ţinute în proporţie de 90% de profesori cu doctorat. Celelalte activităţi educaţionale sunt asigurate de profesori doctoranzi în curs de a obţine titlul, având gradul didactic de lector.

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice acoperă o serie de domenii ale literaturii şi limbii maghiare, aceştia fiind prezenţi sistematic la o serie de evenimente de natură profesională şi ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional.

Domeniile activităţii de cercetare

Convingerea noastră este că departamentul de Limbă şi Literatură Maghiară trebuie să devină treptat un adevărat centru cultural şi spiritual al oraşului şi regiunii, asumându-şi responsabilitatea continuării tradiţiei vieţii literare orădene.